Ostatni moment na złożenie wniosków do Studium

Przypominamy, że dzisiaj upływa termin składania wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy. 

Udział w konsultacjach można wziąć na dwa sposoby: 

– wypełnić ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbierane są informacje o przestrzeni Warszawy z perspektywy użytkowników (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut),

– złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.

Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do podzielenia się swoją wiedzą o Warszawie! 🙂 

Opinie w ten sposób zebrane będą stanowiły głos doradczy przy tworzeniu wariantów Studium. 

IAW na Kongresie OEES w Krakowie!

Kongres Open Eyes Economy Summit odbywający się corocznie w okresie jesiennym w Krakowie to wydarzenie, podczas którego różne środowiska dyskutują o nowym modelu ekonomicznym, który może być receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa – o ekonomii opartej na wartościach społecznych.

Podczas OEES, który gromadzi przedstawicieli z różnych środowisk  (polityków, naukowców i studentów, przedsiębiorców, aktywistów miejskich, artystów, dziennikarzy) można zainspirować się ideami, wymienić wiedzę i doświadczenia, poszerzyć perspektywy i holistycznie spojrzeć na otaczające środowisko

W tym roku Kongres OEES (20-21 listopada 2018) nie mógł się odbyć bez uczestnictwa IAW! Główne wnioski koncentrują się wokół roli uczelni wyższych w kształtowaniu wartości takich jak mądrość, uniwersalność, wolność, otwartość czy rożnorodność. Zaś miasta stanowią pewną kulturę miejską, w której ogromne znaczenie odbywa kapitał ludzki i społeczny. 

Podczas Kongresu podkreślano także rolę edukacji i holistycznego spojrzenia (wedle zasady: helicopter view when you create solutions), znaczenia świadomości społeczeństwa i ekonomii współdzielenia w kształtowaniu lepszej jakości życia. 

Wróciliśmy pełni inspiracji, chęci do działania, usprawniania funkcjonowania otoczenia i rozwijania współpracy międzysektorowej! 🙂 

Kampusy UW i ich plany architektoniczne

W ciągu najbliższych trzech tygodni, w każdy piątek (9/16/23 listopada 2018) odbywać się będą spotkania dla użytkowników poszczególnych Kampusów UW (Kampus Ochota, Kampus Służewiec i Kampus Główny).

Spotkania te są owocem współpracy Inicjatywy Akademicka Warszawa z Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej. Ich celem jest dyskusja nad wpływem nowych inwestycji przewidzianych w Programie Wieloletnim UW 2016-2025 na przestrzeń Kampusów. Do udziału w wydarzeniach zaproszeni zostali użytkownicy poszczególnych Kampusów UW. 

Zespół Wydziału Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji w BAiPP UM poszukuje pracownika

Jeżeli:

  • nieobca jest Ci tematyka rewitalizacji, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury
  • chcesz zajmować się sprawami związanymi z określaniem polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy i pracami dotyczącymi Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
  • posiadasz wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresie ochrony środowiska, inżynierii lądowej, geodezji i kartografii
  • posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

to koniecznie zajrzyj do ogłoszenia o naborze na podinspektora ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego dostępnego pod tym linkiem

Zachęcamy też do zaglądania na stronę e-rekrutacji, gdzie można znaleźć ciekawe oferty ze strony Urzędu Miasta (także te z innych dziedzin :))

RUSZA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA!

W dniach 17-18 października 2018 odbędzie się na Stadionie Legii w Warszawie 9. Forum Rozwoju Mazowsza. Jest to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest tematyce funduszy unijnych, wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości województwa. Dodatkowym atutem spotkania jest możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między przedstawicielami rożnych środowisk (sektora naukowego, samorządowego, biznesowego i pozarządowego).

Projekt został zainaugurowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jesienią 2010 roku i od tamtego momentu został na stałe wpisany w kalendarz najważniejszych wydarzeń województwa mazowieckiego. Wśród partnerów wydarzenia znajduje się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Miasto Stołeczne Warszawa, Centrum Nauki Kopernik i wiele, wiele innych!

Na spotkaniu pojawią się przedstawiciele naszego Zespołu 🙂
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu i mamy nadzieję – do zobaczenia! Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Strona główna 9. Forum Rozwoju Mazowsza: http://forumrozwojumazowsza.pl

Stypendia dla doktorantów w programie ZIP

Studia doktoranckie i prowadzone podczas nich badania często wymagają dużego zaangażowania i wysokich nakładów czasowych. Dlatego aby nieco ułatwić cały ten proces, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju (ZIP) funkcjonującego na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęto program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów”. Jego celem jest wsparcie mobliności doktorantów związanej z prowadzonymi badaniami na arenie krajowej i międzynarodowej, co stanowić może pewne pole do działania na rzecz rozwijania współpracy z innymi jednostkami 🙂 .

Czytaj dalej Stypendia dla doktorantów w programie ZIP

Do wygrania podróż po Europie!

Nadszedł wyczekiwany przez wielu z nas czas odpoczynku po zmaganiach egzaminacyjnych. Naprzeciw naszym oczekiwaniom wychodzi Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego OWHC, którego jednym z członków jest m.st. Warszawa.

Właśnie ruszył konkurs, w którym do wygrania jest podróż po europejskich miastach światowego dziedzictwa! Jego celem jest wybranie młodych, kreatywnych i ciekawych świata osób, którzy otrzymają możliwość wyjazdu oraz stypendium w wysokości 1 tys. euro. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać co najmniej 4 różne miasta Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, napisać krótki list motywacyjny w języku angielskim, odpowiedzieć na kilka pytań oraz zaproponować sposób relacjonowania swojej podróży.

Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-28 lat, czas trwania podróży powinien wynosić co najmniej 2 tygodnie i odbyć się w okresie od czerwca do października. Zaś samą aplikację należy wysłać do 15 lipca 2018 r. (w formacie pdf lub doc) na adres: welterbe@regensburg.de

Uważamy, że jest to wyjątkowa okazja aby spędzić przerwę od zajęć akademickich w pięknych okolicznościach, rozwijać pasję do podróżowania i zwiedzania. Aplikujcie więc tłumnie!

..a po więcej informacji zapraszamy na stronę Organizacji OWHC lub stronę Muzeum Warszawy.

Wspólnie działania na rzecz lepszych miast czyli.. Agenda Miejska UE.

Obszary miejskie stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, między innymi dlatego, że zamieszkuje je większość obywateli UE. Agenda Miejska, dzięki ustanowieniu partnerstw obejmujących władze miejskie, państwa członkowskie, instytucje unijne oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa przyczynia się do rozwoju całej Europy.

Na początku maja (8.05.2018) w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym.  Spotkanie ma na celu przybliżenie założeń i działań z zakresu Agendy Miejskiej Unii Europejskiej i Polityki Spójności w horyzoncie 2020+. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli partnerstw Agendy Miejskiej wyniki ich prac i rekomendacje dla miast. W przedsięwzięciu wezmą udział także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są  przedstawiciele miast, podmiotów zaangażowanych w realizację polityki miejskiej z poziomu krajowego i lokalnego, a także osoby zainteresowane tematem konferencji. Zakładamy więc, że jest to świetna okazja do wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania miast! Działajmy wspólnie na rzecz wspólnej przyszłości i lepszych miast! 🙂

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na spotkanie obowiązują zapisy.

Spotkajmy się na Powiślu!

Powiśle to fragment Warszawy o szczególnych cechach. Wyróżnia się pod wieloma względami: przyrodniczym, kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Jego położenie, ukształtowanie terenu i niezwykła historia, a także zmiany zachodzące w strukturze powodują, że jest to miejsce unikalne w skali miasta. Ulokowane funkcje akademickie i silne powiązanie z Uniwersytetem Warszawskim powodują, że Powiśle funkcjonuje w świadomości ludzi młodych również jako dzielnica akademicka. Jest to więc fragment miasta, który cechuje ogromna różnorodność i popularność wśród wielu grup społecznych (mieszkańców, studentów, pracowników zlokalizowanych tam instytucji).

Powiśle jest więc miejscem o ogromnym potencjale, który należy umiejętnie wykorzystać. W tym celu Animacja Kultury (Instytut Kultury Polskiej UW) i Stowarzyszenie BORIS zorganizowały spotkanie, które zostanie poświęcone dyskusji na temat potencjałów Powiśla – inicjatywach lokalnych, współpracy z instytucjami, relacji z Uniwersytetem Warszawskim.

Czytaj dalej Spotkajmy się na Powiślu!

Jakie możliwości wiążą się ze studiowaniem w stolicy? Publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”

Studiowanie w Warszawie cieszy się dużą popularnością. Z roku na rok na warszawskie uczelnie przybywa też coraz więcej zagranicznych studentów. Początek studiów w tak skomplikowanym organizmie miejskim jakim jest m.st. Warszawa stanowi jednak pewne wyzwanie. Wraz z szeregiem wielu wątpliwości, jest to czas podejmowania strategicznych decyzji, m.in. lokalizacyjnych (wybór miejsca zamieszkania), zdrowotnych (wybór opieki zdrowotnej), a także naukowych czy zawodowych (wybór miejsca zdobywania doświadczenia). Ważną rolę odgrywa również możliwość zaangażowania społecznego (m.in. w wybory samorządowe, budżet partycypacyjny, wolontariat) oraz alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Cały ten proces miejskiej socjalizacji wymaga od młodych otwartości, umiejętności organizacji i konsekwencji.

Mając świadomość wyzwań, które stoją przed studentami i możliwości jakie oferuje Warszawa, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Marketingu Miasta podjęło się realizacji projektu, którego efektem jest ogólnodostępna publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”.

Czytaj dalej Jakie możliwości wiążą się ze studiowaniem w stolicy? Publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”