Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Zespół Animacji Kultury przy Instytucie Kultury Polskiej UW we współpracy z Fundacją Centrum Cyfrowe stworzył internetową mapę Kampusu Głównego UW. Mapa została nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy. Konkursowe głosowanie potrwa do JUTRA – 12 listopada.

Mapa kampusu powstała w ramach Projektu Powiśle – programu kształcenia, realizowanego przez specjalizację animacja kultury w IKP UW. Celem projektu było zainicjowanie nowych relacji UW z najbliższym otoczeniem (instytucjami lokalnymi z Powiśla czy jego mieszkańcami). W tworzenie Otwartego Kampusu zaangażowane były studentki – a obecnie absolwentki – studiów o specjalizacji animacja kultury realizowanych w IKP.  O projekcie pisaliśmy wcześniej tutaj.  

Czytaj dalej Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Konferencja: Zmiany klimatyczne w Polsce

Zmiany klimatyczne stanowią aktualnie jeden z najbardziej palących tematów w debacie publicznej, a merytoryczna ocena specjalistów stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji. Dlatego też zapraszamy na konferencję pod nazwą Zmiany klimatyczne w Polsce.

Spotkanie rozpocznie się 23 października o godzinie 11.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w sali nr 316 (III piętro). Organizatorami konferencji jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polska Akademia Nauk.

W trakcie konferencji udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, w tym m.in:

 • jak zmiany klimatyczne wpływają na migracje i uchodźstwo, zdrowie człowieka i bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce?
 • czy decydenci powinni ponosić odpowiedzialność za kryzys klimatyczny?
 • jaki wpływ na środowisko ma i może mieć biznes? 

W konferencji wezmą udział naukowcy z wielu uczelni i instytutów naukowo-badawczych, takich jak:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Państwowa Akademia Nauk

oraz przedstawiciele rządowi z polskich ministerstw i organizacji pozarządowych takich jak: World Health Organization (WHO), Green Peace, WWF.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!

Konkurs: Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego niejednokrotnie generują innowacje, zakładają i rozwijają własne przedsiębiorstwa, tym samym działając na rzecz szerszego rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia. Organizatorzy konkursu postanowili docenić te działania – w tym roku ruszyła trzecia edycja Konkursu na Przedsiębiorcę Roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Master of Business – kategoria dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 5 lat
 • Start-up roku Wydziału Zarządzania – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat, jeden z założycieli jest studentem lub absolwentem WZ UW
 • Start-up roku Uniwersytetu Warszawskiego – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat
 • Innowacja/Innowator Roku – kategoria dla przedsiębiorstw istniejących na rynku przynajmniej rok
 • Przedsiębiorca społeczny – kategoria dla przedsiębiorstw działających w obszarze na rzecz społeczeństwa i istniejących na rynku przynajmniej rok

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie głównej konkursu. Termin zgłoszenia upływa 7 października 2019 roku. Regulamin i więcej informacji o przebiegu konkursu dostępnych jest na stronie głównej konkursu.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania UW, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród partnerów konkursu znaleźć można m.in. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja Banku PKO BP, The Coca-Cola Company.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania ( tel. 22 55 34 031, email: centrumwz@uw.edu.pl) lub Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii (tel. 22 55 40 730, email: uott@uott.uw.edu.pl).

Ostatni moment na złożenie wniosków do Studium

Przypominamy, że dzisiaj upływa termin składania wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy. 

Udział w konsultacjach można wziąć na dwa sposoby: 

– wypełnić ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbierane są informacje o przestrzeni Warszawy z perspektywy użytkowników (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut),

– złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.

Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do podzielenia się swoją wiedzą o Warszawie! 🙂 

Opinie w ten sposób zebrane będą stanowiły głos doradczy przy tworzeniu wariantów Studium. 

IAW na Kongresie OEES w Krakowie!

Kongres Open Eyes Economy Summit odbywający się corocznie w okresie jesiennym w Krakowie to wydarzenie, podczas którego różne środowiska dyskutują o nowym modelu ekonomicznym, który może być receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa – o ekonomii opartej na wartościach społecznych.

Podczas OEES, który gromadzi przedstawicieli z różnych środowisk  (polityków, naukowców i studentów, przedsiębiorców, aktywistów miejskich, artystów, dziennikarzy) można zainspirować się ideami, wymienić wiedzę i doświadczenia, poszerzyć perspektywy i holistycznie spojrzeć na otaczające środowisko

W tym roku Kongres OEES (20-21 listopada 2018) nie mógł się odbyć bez uczestnictwa IAW! Główne wnioski koncentrują się wokół roli uczelni wyższych w kształtowaniu wartości takich jak mądrość, uniwersalność, wolność, otwartość czy rożnorodność. Zaś miasta stanowią pewną kulturę miejską, w której ogromne znaczenie odbywa kapitał ludzki i społeczny. 

Podczas Kongresu podkreślano także rolę edukacji i holistycznego spojrzenia (wedle zasady: helicopter view when you create solutions), znaczenia świadomości społeczeństwa i ekonomii współdzielenia w kształtowaniu lepszej jakości życia. 

Wróciliśmy pełni inspiracji, chęci do działania, usprawniania funkcjonowania otoczenia i rozwijania współpracy międzysektorowej! 🙂 

Kampusy UW i ich plany architektoniczne

W ciągu najbliższych trzech tygodni, w każdy piątek (9/16/23 listopada 2018) odbywać się będą spotkania dla użytkowników poszczególnych Kampusów UW (Kampus Ochota, Kampus Służewiec i Kampus Główny).

Spotkania te są owocem współpracy Inicjatywy Akademicka Warszawa z Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej. Ich celem jest dyskusja nad wpływem nowych inwestycji przewidzianych w Programie Wieloletnim UW 2016-2025 na przestrzeń Kampusów. Do udziału w wydarzeniach zaproszeni zostali użytkownicy poszczególnych Kampusów UW. 

Zespół Wydziału Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji w BAiPP UM poszukuje pracownika

Jeżeli:

 • nieobca jest Ci tematyka rewitalizacji, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury
 • chcesz zajmować się sprawami związanymi z określaniem polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy i pracami dotyczącymi Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
 • posiadasz wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresie ochrony środowiska, inżynierii lądowej, geodezji i kartografii
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

to koniecznie zajrzyj do ogłoszenia o naborze na podinspektora ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego dostępnego pod tym linkiem

Zachęcamy też do zaglądania na stronę e-rekrutacji, gdzie można znaleźć ciekawe oferty ze strony Urzędu Miasta (także te z innych dziedzin :))

RUSZA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA!

W dniach 17-18 października 2018 odbędzie się na Stadionie Legii w Warszawie 9. Forum Rozwoju Mazowsza. Jest to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest tematyce funduszy unijnych, wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości województwa. Dodatkowym atutem spotkania jest możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między przedstawicielami rożnych środowisk (sektora naukowego, samorządowego, biznesowego i pozarządowego).

Projekt został zainaugurowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jesienią 2010 roku i od tamtego momentu został na stałe wpisany w kalendarz najważniejszych wydarzeń województwa mazowieckiego. Wśród partnerów wydarzenia znajduje się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Miasto Stołeczne Warszawa, Centrum Nauki Kopernik i wiele, wiele innych!

Na spotkaniu pojawią się przedstawiciele naszego Zespołu 🙂
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu i mamy nadzieję – do zobaczenia! Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Strona główna 9. Forum Rozwoju Mazowsza: http://forumrozwojumazowsza.pl

Stypendia dla doktorantów w programie ZIP

Studia doktoranckie i prowadzone podczas nich badania często wymagają dużego zaangażowania i wysokich nakładów czasowych. Dlatego aby nieco ułatwić cały ten proces, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju (ZIP) funkcjonującego na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęto program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów”. Jego celem jest wsparcie mobliności doktorantów związanej z prowadzonymi badaniami na arenie krajowej i międzynarodowej, co stanowić może pewne pole do działania na rzecz rozwijania współpracy z innymi jednostkami 🙂 .

Czytaj dalej Stypendia dla doktorantów w programie ZIP

Do wygrania podróż po Europie!

Nadszedł wyczekiwany przez wielu z nas czas odpoczynku po zmaganiach egzaminacyjnych. Naprzeciw naszym oczekiwaniom wychodzi Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego OWHC, którego jednym z członków jest m.st. Warszawa.

Właśnie ruszył konkurs, w którym do wygrania jest podróż po europejskich miastach światowego dziedzictwa! Jego celem jest wybranie młodych, kreatywnych i ciekawych świata osób, którzy otrzymają możliwość wyjazdu oraz stypendium w wysokości 1 tys. euro. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać co najmniej 4 różne miasta Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, napisać krótki list motywacyjny w języku angielskim, odpowiedzieć na kilka pytań oraz zaproponować sposób relacjonowania swojej podróży.

Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-28 lat, czas trwania podróży powinien wynosić co najmniej 2 tygodnie i odbyć się w okresie od czerwca do października. Zaś samą aplikację należy wysłać do 15 lipca 2018 r. (w formacie pdf lub doc) na adres: welterbe@regensburg.de

Uważamy, że jest to wyjątkowa okazja aby spędzić przerwę od zajęć akademickich w pięknych okolicznościach, rozwijać pasję do podróżowania i zwiedzania. Aplikujcie więc tłumnie!

..a po więcej informacji zapraszamy na stronę Organizacji OWHC lub stronę Muzeum Warszawy.