Projekt badawczy: Warszawa 19115 w ocenie użytkowników

Akademickie Biuro Karier i Urząd m.st. Warszawy zapraszają do udziału w badaniu doświadczeń użytkowników miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115.  Udział w projekcie umożliwia zaliczenie praktyk. Oferta jest skierowana do studentów studiów I stopnia kierunków społecznych, humanistycznych oraz informatyki i grafiki komputerowej.

Projekt dostarczy wiedzy o tym, jak odpowiednie zaprojektowanie systemu może wzmocnić partycypację społeczną, komponent inteligentnego zarządzania miastem. Umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie user experience – niszowym, ale szybko rozwijającym się obszarze badawczym. Co istotne, doświadczenia użytkowników nie były dotąd badane w obszarze narzędzi informatycznych administracji samorządowej w Polsce. Realizacja projektu będzie wymagała wypracowania nowych metod i zaprojektowania narzędzi badawczych uwzględniających interdyscyplinarny charakter badania.

Ogłoszenie o naborze: ogloszenie_Warszawa_19115
Zgłoszenia przyjmowane są  do 16.10.2017 r. pod adresem mailowym:  biurokarier@adm.uw.edu.pl.