Doktoraty wdrożeniowe – szansa na budowę solidnego mostu między nauką a biznesem!

Współpraca pomiędzy różnymi aktorami życia miejskiego jest bardzo istotna z punktu programowania i dalszego rozwoju jednostki. Dla środowiska akademickiego, reprezentowanego przez studentów i doktorantów jedną z możliwości zaangażowania się w życie miasta – Warszawy stanowią prace dyplomowe i rozprawy doktorskie. Przy czym, coraz większe znaczenie odgrywa ich charakter wdrożeniowy, stanowiący niekiedy punkt wyjścia do dalszej kariery zawodowej.

Częściową odpowiedzią na tę potrzebę (bo dotyczącą wyłącznie przyszłych doktorantów) jest właśnie rozpoczęty projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krótko przed przerwą świąteczną ruszyła kolejna (druga) edycja projektu pod nazwą „Doktoraty Wdrożeniowe”.

Doktorat wdrożeniowy to taki doktorat, który powstaje we współpracy sektora nauki i biznesu. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) najczęściej pracuje w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym). Posiada również dwóch opiekunów merytorycznych (ze strony jednostki naukowej i przedsiębiorstwa). Taki system pracy pozwala na osiąganie wielu korzyści – zarówno dla samego doktoranta – jak również otoczenia, w którym przyszło mu funkcjonować (przedsiębiorstwa, jednostki naukowej).

Do wymiernych zalet uczestnictwa w projekcie można włączyć fakt, że absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiada ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – wynosi 2450 złotych.

Projekt skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie. Sam wniosek powinien zostać złożony przez uczelnię lub instytut badawczy. Czas na nadsyłanie zgłoszeń wynosi 60 dni (licząc od 29 marca br.)

Zachęcamy wszystkich przyszłych doktorantów i opiekunów prac do zapozniania się z ofertą Ministerstwa! Więcej informacji na stronie MNiSW. Warto zapoznać się również z samą ideą doktoratów wdrożeniowych – dostępną w tym miejscu.