Akademia Liderów Wolontariatu – szansą na rozwój działań!

Czym jest wolontariat i jakie niesie za sobą korzyści – chyba nie ma potrzeby tłumaczyć bo każdy to wie! 😉 Niemniej jednak, Urząd m.st. Warszawy dostrzegł potrzebę zorganizowania programu dla warszawskich liderów wolontariatu – osób, których cechuje ogromna motywacja. Po to, aby jeszcze bardziej wzmocnić aktywność społeczną mieszkańców Warszawy oraz efekty podejmowanych przez nich działań!

Akademia Liderów Wolontariatu to program szkoleniowy projektu „Ochotnicy warszawscy”, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, dla wolontariuszy-liderów, którzy w swoim zaangażowaniu i pracy wyróżniają się szczególną inicjatywą i chęcią rozwijania swoich działań. Akademia Liderów Wolontariatu to oprócz kilkudziesięciu godzin profesjonalnych warsztatów także realizacja autorskiego projektu społecznego, który zostanie wsparty grantem i doradztwem mentora! 🙂 

Uczestnicy Akademii Liderów Wolontariatu poprzez udział w programie mają szansę na rozwinięcie swoich kompetencji oraz zdobycie wielu nowych umiejętności! Organizatorzy wskazują, że poprzez uczestnictwo można…

  • nabyć wiedzę o tym jak przygotować i opracować projekt zakładający zaangażowanie wolontariuszy,
  • dowiedzieć się, jak komunikować i promować swój projekt i realizowane działania,
  • pogłębić umiejętność pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji w grupie,
  • zyskać wiedzę na temat opracowywania projektów zakładających podział zadań zgodny z kompetencjami poszczególnych członków zespołu,
  • poznać sposoby wykorzystania miejskich narzędzi i mechanizmów wsparcia w celu sprawniejszej realizacji podejmowanych projektów i inicjatyw,
  • dowiedzieć się jakie znaczenie dla rozwoju miasta ma aktywności społeczna mieszkańców,
  • nauczyć się jakie metody i narzędzia pozwalają na trafne rozpoznanie potrzeb lokalnych,
  • zyskać świadomość własnych umiejętności i zdolność wykorzystania swoich mocnych stron w podejmowanych działaniach,
  • otrzymać grant na realizację działania,
  • umocnić swoją pewność siebie i umiejętności liderskie.

Rekrutacja do akademii trwa do wtorku 17 kwietnia, dlatego trzeba się spieszyć! Przed zgłoszeniem warto zapoznać się z harmonogramem prac Akademii  (tak na wszelki wypadek, aby zniwelować ryzyko braku uczestnictwa – w końcu aby wyciągnąć maksymalnie dużo z samej akademii trzeba być obecnym na spotkaniach! 😉 )

Zgłoszenia do programu przyjmuje Fundacja Szkoła Liderów, jako bezpośredni realizator Akademii, poprzez stronę. Zgłoszenie powinno zawierać rekomendacje i uzasadnienie dla udziału wolontariusza od organizatora wolontariatu (koordynatora), z którym współpracuje zgłaszający się. W uzasadnionych przypadkach uczestnikami Akademii mogą być także wolontariusze, którzy nie są na stałe związani z jednym organizatorem. Do programu zostanie zakwalifikowanych 20 uczestników.

Więcej o samym projekcie „Ochotnicy Warszawscy” znajdziecie na stronie głównej projektu.

W razie pytań odnośnie Akademii Liderów Wolontariatu można kontaktować się z Anetą Birnbaum 22 556 82 54, aneta.birnbaum@szkola-liderow.pl.