Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Prezydent m.st. Warszawy nagrodził autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku. Wyróżniającym się autorom zostały przyznane cenne nagrody finansowe. Konkurs organizowany jest przy wsparciu Muzeum Warszawy.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jego tożsamości.

Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali, która odbyła się 22 października w nowo otwartym Muzeum Woli – oddziale Muzeum Warszawy.

Czytaj dalej Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Giełda Współpracy i uroczyste zakończenie projektu Aplikacyjne prace dyplomowe

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV już edycji Giełdy Współpracy organizowanej przez Biuro Karier UW. Celem spotkania jest prezentacja osiągnięć i wniosków z dwóch ostatnich lat trwania projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowywali prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.


Giełda odbędzie się 25 października 2019 roku (w piątek) o godzinie 11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66 w sali 316.


W czasie wydarzenia przedstawione zostaną możliwości realizacji prac aplikacyjnych po wdrożeniu projektu. Tym samym Giełda Współpracy stanowi okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami. Podczas wydarzenia ponadto planowane jest uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia projektu studentom, promotorom oraz partnerom. Szczegółowe informacje wraz z dokładnym programem wydarzenia dostępne są na stronie internetowej projektu.

W celu rejestracji na wydarzenie wystarczy wysłać wiadomość na adres mailowy: innohuman@uw.edu.pl w terminie do 22 października.

Do zobaczenia na Giełdzie Współpracy!

Innowacje społeczne w praktyce – konkurs i warsztaty

W ramach Programu Kreatywna Młodzież* Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza wszystkich studentów uczelni warszawskich do wzięcia udziału w konkursie na projekty innowacji społecznych.

Jak wskazują Organizatorzy, projekty studenckie mogą stanowić odpowiedź na aktualne problemy związane z ekologią, edukacją, kulturą, zdrowym stylem życia, kulturą czasu wolnego czy szerokim pojęciem inteligentnego miasta.

Zgłoszenie projektu innowacji społecznych należy dokonać za pomocą FORMULARZA. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2019 roku. Autorzy najlepszych propozycji otrzymają 1500 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu.

To jednak nie wszystko!
Aby zainspirować uczestników Organizatorzy zapraszają na warsztat.

Warsztat przygotowujący do realizacji projektów innowacji społecznych odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 10:00. Podczas szkolenia jego uczestnicy:

 • zdobędą umiejętność formułowania wyzwań
 • nauczą się projektowania rozwiązań
 • nabędą umiejętność wstępnego prototypowania rozwiązań
 • otrzymają niezbędną wiedzę na temat możliwości wsparcia i realizacji własnych projektów innowacji społecznych.

Zainteresowani proszeni są aby przesyłać zgłoszenia na adres mailowy: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl – podając imię, nazwisko, nr telefonu i nazwę uczelni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku i nadsyłania zgłoszeń!

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

*Program „Kreatywna młodzież” jest współfinansowany przez m. st. Warszawę, a prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Program „Kreatywna młodzież” uwzględnia główne założenia Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 oraz Programu Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości.

Cała Warszawa dla klimatu: CLIMATHON

Uniwersytet Warszawski, Climate-KIC Polska i Urząd Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na CLIMATHON – maraton projektowania działań na rzecz zmian klimatu, organizowany równocześnie w ponad 100 miastach świata w ramach Global Climathon Day. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26.10.2019 r w siedzibie Służewskiego Domu Kultury. Rozpocznie się o godz. 10:00, zaś czas jego trwania to co najmniej 24 godziny.

DLA KOGO? Aktywistów, naukowców, studentów, społeczników, wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy chcieliby zrobić coś dobrego dla naszej planety i zadbać o przyszłość stolicy.

NARZĘDZIA? Podczas ponad 24-godzinnego hackathonu klimatycznego planowane są panele dyskusyjne, spotkania, szkolenia i warsztaty.

EFEKTY? Uczestnictwo w Climathonie stwarza możliwość wypracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz zmian klimatu. To również szansa na bycie zauważonym przez firmy i instytucje zainteresowane wdrażaniem podobnych pomysłów.

Na wydarzenie obowiązują zapisy przez formularz internetowy.

Kontakt z organizatorami:
Justyna Szczepanik, Uniwersytet Warszawski, justyna.szczepanik@adm.uw.edu.pl
Marta Bisz, Uniwersytet Warszawski, marta.bisz@adm.uw.edu.pl

Warszawski Climathon został objęty Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW – UOTT, Politechnika Warszawska, SGGW / Warsaw University of Life Sciences, Koalicja Klimatyczna oraz HEAL Polska.

Patronami climathonu są: Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW, Nauka o klimacie, Ziemia na Rozdrożu.

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu i wpłynięcia na klimat! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku.

O Climathonie można również przeczytać na stronie EIT Climate-KIC.

Konferencja: Zmiany klimatyczne w Polsce

Zmiany klimatyczne stanowią aktualnie jeden z najbardziej palących tematów w debacie publicznej, a merytoryczna ocena specjalistów stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji. Dlatego też zapraszamy na konferencję pod nazwą Zmiany klimatyczne w Polsce.

Spotkanie rozpocznie się 23 października o godzinie 11.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w sali nr 316 (III piętro). Organizatorami konferencji jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polska Akademia Nauk.

W trakcie konferencji udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, w tym m.in:

 • jak zmiany klimatyczne wpływają na migracje i uchodźstwo, zdrowie człowieka i bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce?
 • czy decydenci powinni ponosić odpowiedzialność za kryzys klimatyczny?
 • jaki wpływ na środowisko ma i może mieć biznes? 

W konferencji wezmą udział naukowcy z wielu uczelni i instytutów naukowo-badawczych, takich jak:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Państwowa Akademia Nauk

oraz przedstawiciele rządowi z polskich ministerstw i organizacji pozarządowych takich jak: World Health Organization (WHO), Green Peace, WWF.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!

Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Zespół Animacji Kultury przy Instytucie Kultury Polskiej UW we współpracy z Fundacją Centrum Cyfrowe stworzył internetową mapę Kampusu Głównego UW. Mapa została nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy. Konkursowe głosowanie potrwa do JUTRA – 12 listopada.

Mapa kampusu powstała w ramach Projektu Powiśle – programu kształcenia, realizowanego przez specjalizację animacja kultury w IKP UW. Celem projektu było zainicjowanie nowych relacji UW z najbliższym otoczeniem (instytucjami lokalnymi z Powiśla czy jego mieszkańcami). W tworzenie Otwartego Kampusu zaangażowane były studentki – a obecnie absolwentki – studiów o specjalizacji animacja kultury realizowanych w IKP.  O projekcie pisaliśmy wcześniej tutaj.  

Czytaj dalej Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Zdrowie odgrywa istotne znaczenie w życiu jednostki i całej społeczności, tym samym stanowiąc ważny składnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Aby szerzyć i promować działania mające na celu utrzymanie zdrowia we wszystkich jego wymiarach Klub Innowacji Plus – Uniwersytet Warszawski wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zapraszają na spotkanie: Federacja dla Zdrowia.

Czytaj dalej Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Konkurs: Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego niejednokrotnie generują innowacje, zakładają i rozwijają własne przedsiębiorstwa, tym samym działając na rzecz szerszego rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia. Organizatorzy konkursu postanowili docenić te działania – w tym roku ruszyła trzecia edycja Konkursu na Przedsiębiorcę Roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Master of Business – kategoria dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 5 lat
 • Start-up roku Wydziału Zarządzania – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat, jeden z założycieli jest studentem lub absolwentem WZ UW
 • Start-up roku Uniwersytetu Warszawskiego – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat
 • Innowacja/Innowator Roku – kategoria dla przedsiębiorstw istniejących na rynku przynajmniej rok
 • Przedsiębiorca społeczny – kategoria dla przedsiębiorstw działających w obszarze na rzecz społeczeństwa i istniejących na rynku przynajmniej rok

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie głównej konkursu. Termin zgłoszenia upływa 7 października 2019 roku. Regulamin i więcej informacji o przebiegu konkursu dostępnych jest na stronie głównej konkursu.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania UW, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród partnerów konkursu znaleźć można m.in. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja Banku PKO BP, The Coca-Cola Company.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania ( tel. 22 55 34 031, email: centrumwz@uw.edu.pl) lub Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii (tel. 22 55 40 730, email: uott@uott.uw.edu.pl).

Biblioteka Nauki czyli otwarty dostęp do artykułów naukowych

Źródło: pexels.com

Dostęp do badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych to dobro pożądane przez instytucje działające w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Aby wyjść naprzeciw potrzebom i ogólnoświatowym trendom w zakresie rozwijania współpracy międzysektorowej uruchomiona została Biblioteka Nauki. Projekt ten daje dostęp do szerokiej wiedzy z różnych dziedzin naukowych, umożliwia zainspirowanie się oraz wykorzystanie wyników badań praktyce.

Czytaj dalej Biblioteka Nauki czyli otwarty dostęp do artykułów naukowych

Współpraca z miastem rozwija się!

Źródło: rawpixel.com

W piątek 5 lipca w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadzących projekt Naukowa Warszawa oraz zespołu Inicjatywy Akademicka Warszawa.

Było to pierwsze spotkanie mające na celu wzajemne poznanie się, uwspólnienie perspektywy na rzecz rozwoju Warszawy oraz zidentyfikowanie potrzeb i pól do dalszej współpracy. Stanowiło ono również odpowiedź na podpisane przez Urząd m.st. Warszawy porozumienia ze Szkołą Główną Handlową (kwiecień 2019, o czym pisaliśmy tutaj), a wcześniej z Uniwersytetem Warszawskim (kwiecień 2017, więcej informacji tutaj).

Czytaj dalej Współpraca z miastem rozwija się!