Animacja w praktyce! Praktyki studenckie w MAL-ach!

Dzięki współpracy Wydziału Pedagogicznego UW oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy studentki II roku specjalizacji animacja społeczno-kulturalna będą miały okazję w najbliższym semestrze odbyć praktyki studenckie w warszawskich Miejscach Aktywności Lokalnej.

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to miejsca, które wspierają lokalne działania mieszkańców i działają na rzecz integracji społecznej. Są to najczęściej domy kultury, organizacje pozarządowe czy domy sąsiedzkie, które udostępniają mieszkańcom swoją przestrzeń, a niekiedy także wyposażenie.

MAL-e to zatem idealne miejsca do praktykowania animacji społeczno-kulturalnej. Ich różnorodność umożliwia znalezienie miejsca, w którym nasi studenci i studentki mogą rozwijać swoje animacyjne zdolności, pasje oraz umiejętności. Międzypokoleniowy charakter MAL-i daje także możliwość pracy z różnymi grupami wiekowymi.

Studenci zrealizują 60 godz. praktyk w semestrze zimowym 2017/2018 (październik – luty). Dodatkowo opracują diagnozę instytucji, w której będą działać.

Opiekunką praktyk studenckich została dr Marta Pietrusińska, asystent w Zakładzie Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt do koordynatorki sieci warszawskich MAL-i:

Zuzanna Włodarczyk – Wójtowicz
email: zwlodarczyk@um.warszawa.pl
telefon: 22 443 34 39

Kontakt do opiekunki praktyk studenckich:

dr Marta Pietrusińska
email: mpietrusinska@uw.edu.pl

Więcej informacji znajdziecie również na stronie .