Aplikacyjne prace dyplomowe – organizacja pracy i uregulowania prawne

W ubiegłym roku w Biurze Karier Uniwersytetu Warszawskiego ruszył projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe”. Zakłada on, że praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na studiach (wykazane w pracy dyplomowej) pomoże w pewnym stopniu zaspokoić potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń. Możliwe jest to dzięki licznym działaniom mającym na celu wzmocnienie kompetencji i sieci kontaktów wśród pracowników wymienionych wydziałów oraz poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi (administracyjnych, organizacyjnych, prawnych) wspierających nawiązywanie współpracy z przedstawicielami różnych firm, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych. Projekt skierowany jest do studentów I i II stopnia studiów kierunków społecznych oraz humanistycznych reprezentowanych przez sześć wydziałów. Więcej na ten temat pisaliśmy wcześniej tutaj 😊

Widząc duży potencjał w aplikacyjnych pracach dyplomowych, Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Inicjatywą Akademicka Warszawa oraz pracownikami Centrum Komunikacji Społecznej realizującymi projekt Naukowa Warszawa organizuje wydarzenie poświęcone organizacji współpracy oraz uregulowaniom prawnym w zakresie zamawianych prac dyplomowych. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek (28 września 2018) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w sali 107.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:

– jak uzgodnić temat i zakres pracy, by uzyskać przydatną wiedzę?

– jakie zadania leżą po stronie dyplomanta, a jakie po stronie zamawiającego?

– jakiego wsparcia zamawiający może udzielić studentowi?

– jak uregulować kwestie prawne (związane z własnością intelektualną i prawami autorskimi)?

Po prezentacji został przewidziany czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Strona projektu: „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego