Konferencja: Zmiany klimatyczne w Polsce

Zmiany klimatyczne stanowią aktualnie jeden z najbardziej palących tematów w debacie publicznej, a merytoryczna ocena specjalistów stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji. Dlatego też zapraszamy na konferencję pod nazwą Zmiany klimatyczne w Polsce.

Spotkanie rozpocznie się 23 października o godzinie 11.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w sali nr 316 (III piętro). Organizatorami konferencji jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polska Akademia Nauk.

W trakcie konferencji udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, w tym m.in:

 • jak zmiany klimatyczne wpływają na migracje i uchodźstwo, zdrowie człowieka i bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce?
 • czy decydenci powinni ponosić odpowiedzialność za kryzys klimatyczny?
 • jaki wpływ na środowisko ma i może mieć biznes? 

W konferencji wezmą udział naukowcy z wielu uczelni i instytutów naukowo-badawczych, takich jak:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Państwowa Akademia Nauk

oraz przedstawiciele rządowi z polskich ministerstw i organizacji pozarządowych takich jak: World Health Organization (WHO), Green Peace, WWF.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!

Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Zespół Animacji Kultury przy Instytucie Kultury Polskiej UW we współpracy z Fundacją Centrum Cyfrowe stworzył internetową mapę Kampusu Głównego UW. Mapa została nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy. Konkursowe głosowanie potrwa do JUTRA – 12 listopada.

Mapa kampusu powstała w ramach Projektu Powiśle – programu kształcenia, realizowanego przez specjalizację animacja kultury w IKP UW. Celem projektu było zainicjowanie nowych relacji UW z najbliższym otoczeniem (instytucjami lokalnymi z Powiśla czy jego mieszkańcami). W tworzenie Otwartego Kampusu zaangażowane były studentki – a obecnie absolwentki – studiów o specjalizacji animacja kultury realizowanych w IKP.  O projekcie pisaliśmy wcześniej tutaj.  

Czytaj dalej Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Zdrowie odgrywa istotne znaczenie w życiu jednostki i całej społeczności, tym samym stanowiąc ważny składnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Aby szerzyć i promować działania mające na celu utrzymanie zdrowia we wszystkich jego wymiarach Klub Innowacji Plus – Uniwersytet Warszawski wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zapraszają na spotkanie: Federacja dla Zdrowia.

Czytaj dalej Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Konkurs: Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego niejednokrotnie generują innowacje, zakładają i rozwijają własne przedsiębiorstwa, tym samym działając na rzecz szerszego rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia. Organizatorzy konkursu postanowili docenić te działania – w tym roku ruszyła trzecia edycja Konkursu na Przedsiębiorcę Roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Master of Business – kategoria dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 5 lat
 • Start-up roku Wydziału Zarządzania – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat, jeden z założycieli jest studentem lub absolwentem WZ UW
 • Start-up roku Uniwersytetu Warszawskiego – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat
 • Innowacja/Innowator Roku – kategoria dla przedsiębiorstw istniejących na rynku przynajmniej rok
 • Przedsiębiorca społeczny – kategoria dla przedsiębiorstw działających w obszarze na rzecz społeczeństwa i istniejących na rynku przynajmniej rok

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie głównej konkursu. Termin zgłoszenia upływa 7 października 2019 roku. Regulamin i więcej informacji o przebiegu konkursu dostępnych jest na stronie głównej konkursu.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania UW, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród partnerów konkursu znaleźć można m.in. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja Banku PKO BP, The Coca-Cola Company.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania ( tel. 22 55 34 031, email: centrumwz@uw.edu.pl) lub Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii (tel. 22 55 40 730, email: uott@uott.uw.edu.pl).

Biblioteka Nauki czyli otwarty dostęp do artykułów naukowych

Źródło: pexels.com

Dostęp do badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych to dobro pożądane przez instytucje działające w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Aby wyjść naprzeciw potrzebom i ogólnoświatowym trendom w zakresie rozwijania współpracy międzysektorowej uruchomiona została Biblioteka Nauki. Projekt ten daje dostęp do szerokiej wiedzy z różnych dziedzin naukowych, umożliwia zainspirowanie się oraz wykorzystanie wyników badań praktyce.

Czytaj dalej Biblioteka Nauki czyli otwarty dostęp do artykułów naukowych

Współpraca z miastem rozwija się!

Źródło: rawpixel.com

W piątek 5 lipca w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadzących projekt Naukowa Warszawa oraz zespołu Inicjatywy Akademicka Warszawa.

Było to pierwsze spotkanie mające na celu wzajemne poznanie się, uwspólnienie perspektywy na rzecz rozwoju Warszawy oraz zidentyfikowanie potrzeb i pól do dalszej współpracy. Stanowiło ono również odpowiedź na podpisane przez Urząd m.st. Warszawy porozumienia ze Szkołą Główną Handlową (kwiecień 2019, o czym pisaliśmy tutaj), a wcześniej z Uniwersytetem Warszawskim (kwiecień 2017, więcej informacji tutaj).

Czytaj dalej Współpraca z miastem rozwija się!

Poszukiwany, poszukiwana do współpracy przy organizacji konsultacji społecznych

Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami CKS poszukuje współpracownika lub współpracowniczki wspierającego zespół w działaniach dotyczących konsultacji społecznych w Warszawie.

To propozycja dla tych, którzy:

 • umieją planować i prowadzić projekty,
 • aktywnie poszukują rozwiązań dla nietypowych spraw,
 • a zarazem lubią ludzi i uważają, że idea włączania ich w podejmowanie decyzji w mieście jest ważna.

O składanie aplikacji proszone są osoby obdarzone poczuciem humoru i niebojące się ciężkiej pracy. CV i kilka zdań o sobie należy na adres apetroff@um.warszawa.pl – najpóźniej w poniedziałek 22 lipca.

Ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy

24 czerwca w ramach współpracy m.st. Warszawy ze środowiskiem akademickim odbyły się warsztaty poświęcone ochronie środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy.  Za organizację wydarzenia odpowiedzialni byli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy: Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Centrum Komunikacji Społecznej i projekt Naukowa Warszawa. Po stronie Uniwersytetu Warszawskiego była to Pracownia Miejska oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa 🙂 Jako że warszaty miały na celu integrację środowiska naukowego i urzędniczego, ich charakter był silnie interaktywny.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SGGW, WUM, UW, Zarządu Zieleni, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz Biur: Architektury i Planowania Przestrzennego, Infrastruktury, Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Ochrony Środowiska, Polityki Zdrowotnej.

Uczestnicy przedstawili sobie nawzajem charakter prac poszczególnych zespołów i jednostek badawczych działających po stronie Urzędu m.st. Warszawy i uczelni warszawskich, podzielili się informacjami na temat poruszanej w badaniach problematyki oraz sposobów wykorzystania badań. W efekcie na koniec spotkania nakreślono zestaw działań niezbędnych do programowania dalszej współpracy. W najbliższym czasie zaprezentujemy wyniki tych prac. Możemy zdradzić, że następny warsztat planowany jest na wrzesień 2019 🙂

Konkurs na prace dyplomowe dotyczące mieszkalnictwa

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Nieruchomości organizuje konkurs PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców, który przeznaczony jest dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

PUM oznacza powierzchnię użytkową mieszkalną. Jest to parametr liczbowy – suma powierzchni użytkowej, mierzonej po wewnętrznym obrysie ścian mieszkania. Będąc ważną składową analizy chłonności, PUM staje się kartą przetargową w większości komercyjnych inwestycji mieszkaniowych. Inwestorzy chętnie wybierają działki, na których da się realizować budynki z jak największą liczbą mieszkań, dzięki czemu PUM osiedla jest jak najwyższy. Wskaźnik definiuje również cenę działki przeznaczonej pod mieszkaniówkę.

Jednak architektura mieszkaniowa to nie tylko metry kwadratowe i płynące z nich zyski.

Jak zmierzyć jakość architektoniczną, urbanistyczną i społeczną osiedla?

Jakie inne kryteria decydują o tym, że w danym miejscu po prostu dobrze się mieszka?

Jak zagwarantować zrównoważony rozwój osiedli i budynków, a wraz z nim – całych społeczności?

Z tymi pytaniami PFR Nieruchomości zwraca się do młodych badaczy i badaczek, absolwentów i absolwentek studiów magisterskich i doktoranckich, którzy poświęcili swoje teoretyczne prace dyplomowe szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Czytaj dalej Konkurs na prace dyplomowe dotyczące mieszkalnictwa