Biblioteka Nauki czyli otwarty dostęp do artykułów naukowych

Źródło: pexels.com

Dostęp do badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych to dobro pożądane przez instytucje działające w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Aby wyjść naprzeciw potrzebom i ogólnoświatowym trendom w zakresie rozwijania współpracy międzysektorowej uruchomiona została Biblioteka Nauki. Projekt ten daje dostęp do szerokiej wiedzy z różnych dziedzin naukowych, umożliwia zainspirowanie się oraz wykorzystanie wyników badań praktyce.

To największy polski serwis internetowy, w którym zgromadzone zostały liczne czasopisma naukowe. Zgromadzone zasoby dostępne są w oparciu o model dostępu otwartego (open access). Brak potrzeby rejestracji powoduje, że model ten umożliwia korzystanie z dostępnej wiedzy w każdym miejscu, o każdej porze i przez każdego zainteresowanego.

Bibliotekę Nauki prowadzi Platforma Otwartej Nauki – centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy oraz ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli. Inicjatywa działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibliotekę Nauki można znaleźć pod tym linkiem. Zachęcamy do korzystania z jej zasobów. Więcej informacji na temat projektu dostępne jest także na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.