Dyplomy dla Warszawy – nagroda główna i dwa wyróżnienia dla absolwentów UW

Data: 26 września 2017 

Miejsce: Muzeum Warszawy

Znamy zwycięzców drugiej edycji konkursu „Dyplomy dla Warszawy”. Podczas gali, która odbyła się 26 września w Muzeum Warszawy, autorzy najlepszych prac związanych ze społeczno-gospodarczym rozwojem Warszawy otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne.

 Druga edycja konkursu pokazała niesłabnące zainteresowanie tematyka warszawską – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. – Nasze miasto inspiruje i jest kopalnią pomysłów na oryginalne i kreatywne prace dyplomowe.

– Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. W tym roku, podobnie jak w pierwszej edycji, nagrodzone zostały prace z różnych dziedzin nauki: m.in. architektury i urbanistyki, ekonomii, psychologii, socjologii, historii. Członkowie Kapituły Konkursowej docenili przede wszystkim oryginalność w wyborze problemów, a także metod ich rozwiązania – komentuje dr Magdalena Wróblewska, pełnomocnik dyrektora ds. naukowo- badawczych, Muzeum Warszawy.

Nagrodę główną w kategorii prac magisterskich otrzymał Bartosz Barański z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW za pracę „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych” przygotowaną pod kierunkiem dr. Mikołaja Madurowicza.

Jedno z wyróżnień w tej kategorii przypadło absolwentowi Wydziału Historycznego UW, Piotrowi Hummelowi, za pracę  „Wspólnota lokalna czy przypadkowa zbiorowość? O relacjach sąsiedzkich w Warszawie 1864-1905” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Karpińskiej.

Wyróżnienie w kategorii rozpraw doktorskich zdobył Bartłomiej Iwańczak za pracę „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy” przygotowaną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW pod kierunkiem dr hab. Piotra Wernera prof. UW oraz prof. dr hab. Marii Lewickiej.

Serdecznie gratulujemy! 🙂

Pełna lista zwycięzców i wyróżnionych, a także skład Kapituły Konkursu  wraz z fotorelacją z wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Muzeum Warszawy.