Europolis – spotkanie o rozwoju miast

Rozwój miast jest zagadnieniem szerokim, wymagającym wieloaspektowej analizy (gospodarczej, społecznej, politycznej). Coraz częściej też obserwujemy zaangażowanie obywateli w życie miasta. Jak więc skutecznie angażować mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne w życie miasta? 

Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy tegorocznej konferencji Europolis! W 2018 roku tematem przewodnim będzie miasto obywatelskie. Konferencje odbędzie się 15 czerwca.

Europolis to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast. Inicjatorami Europolis byli w 2013 roku Fundacja Schumana i m.st. Warszawa. Od 2015 roku konferencji towarzyszy publikacja raportu Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera o  polskich miastach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą! Spotkanie to może stać się inspiracją do podejmowania dalszych badań i być ciekawym elementem programowania dalszego rozwoju miasta Warszawy, którego częścią jest każdy z nas – naukowiec, student, doktorant, absolwent..

Więcej informacji na stronie konferencji Europolis.