Konferencja „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie”

Urząd m.st. Warszawy oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa

zapraszają do udziału w konferencji:

Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie

Konferencja odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Tematyka i cele konferencji

Konferencja poświęcona jest sytuacji Warszawy w sferze szeroko zdefiniowanej problematyki zdrowia. Stanowi ona kontynuację rozpoczętego w 2019 roku cyklu spotkań środowiska akademickiego i przedstawicieli samorządu Warszawy pod nazwą „Warszawa w świetle badań naukowych”. Jego idea wyrosła z chęci zbudowania płaszczyzny do wymiany informacji na temat kluczowych problemów rozwojowych Warszawy: ich identyfikacji, skutków i możliwych sposobów rozwiązywania. Celem konferencji jest również zidentyfikowanie obszarów słabo i niewystarczająco zbadanych, na temat których mamy jedynie wiedzę wybiórczą lub powierzchowną.

Czytaj dalej Konferencja „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie”

Seminarium: „Planowanie miasta zrównoważonego – doświadczenia amerykańskie”.

Źródło: https://pixabay.com

Amerykańskie miasta – na jednym biegunie Nowy Jork czy Seattle, na drugim pogrążone w problemach Detroit czy Cleveland. Przez popkulturę stale obecne w zbiorowej świadomości, jednak często zapomniane przez urbanistów i postrzegane powierzchownie.

  • Z jakimi problemami rozwojowymi borykają się amerykańskie miasta?
  • Czy amerykańscy urbaniści mają pomysł na ograniczenie rozlewu miast?
  • Czy transport publiczny wraca do łask w amerykańskich miastach?
  • Czy i jak amerykańskie miasta są przygotowane do zmian klimatu?
  • A wreszcie.. czy Warszawa może się czegoś nauczyć od miast amerykańskich, bądź miasta amerykańskie od Warszawy?

W imieniu Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i kadry Pracowni Miejskiej działającej na Wydziale zapraszamy na seminarium z udziałem eksperta ze Stanów Zjednoczonych, prof. Christophera Cusacka, który prowadzi badania w obszarze planowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju miast, współczesnych problemów urbanizacji oraz systemów informacji przestrzennej.

Czytaj dalej Seminarium: „Planowanie miasta zrównoważonego – doświadczenia amerykańskie”.

Klimatyczny Botaniczny czyli nowy cykl wykładów poświęconych klimatowi i jego zmianom.

Źródło: https://www.facebook.com/OgrodBotanicznyUW/

„Wykłady w ramach cyklu „Klimatyczny Botaniczny” odbywać się będą raz w miesiącu, od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Cały cykl zakończy Warszawski Festiwal Kulinarny zorganizowany w Ogrodzie Botanicznym w czerwcu. Celem wykładów jest włączenie mieszkańców Warszawy w dyskusję nad zmianami klimatu, dlatego wykłady są otwarte dla publiczności – może przyjść każdy zainteresowany kwestią klimatyczną.”

Zapraszamy na pierwszy wykład, który odbędzie się 12 grudnia (czwartek) o godz. 19.00 w Centrum Edukacji Ogrodu Botanicznego UW przy Alejach Ujazdowskich 4 a którego tematem, w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, będzie marnotrawstwo żywności. Uczestnicy wykładu zostaną poczęstowani naparem z naturalnych darów Ogrodu Botanicznego oraz będą mogli otrzymać planer świąteczny.

Podczas spotkania przewidziano w pierwszej kolejności krótki wykład prof. Jerzego Śleszyńskiego z Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W następnej kolejności głos zabierze Foodsharing Warszawa oraz Banki Żywności z opowieścią o swojej działalności. Przewidziano również czas na dyskusję z uczestnikami spotkania.

Terminy i tematy kolejnych spotkań
12 grudnia 2019, godz. 19:00 / Marnotrawstwo żywności
9 stycznia 2020, godz. 18:00 / Przyszłość klimatu
6 lutego 2020, godz. 18:00 / Przyszłość rolnictwa
12 marca 2020, godz. 18:00 / Przyszłość dostępu do wody
16 kwietnia 2020, godz. 18:00 / Przyszłość gleb
7 maja 2020, godz. 18:00 / Przyszłość śmieci

Więcej informacji dostępnych jest na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego pod tym linkiem oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

Zachęcamy także do oznaczania swojego zainteresowania, zaangażowania i obecności poprzez wykorzystanie hashtagu:

#klimatycznybotaniczny

Równe szanse kobiet na rynku pracy i w życiu publicznym

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 18 grudnia 1979 r. Konwencję ws. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Od tego dnia minęło 40 lat, a kwestia równych szans kobiet na rynku pracy oraz w życiu publicznym pozostaje dyskusyjna. Dlatego też 18 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 SGH razem z Miastem Stołecznym Warszawa zaprasza na konferencję dotyczącą dzisiejszych działań na rzecz likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Konferencję otworzą prezydent mst. Warszawy Rafał Trzaskowski, prorektorka ds. współpracy z otoczeniem SGH prof. Hanna Godlewska – Majkowska oraz RPO Adam Bodnar.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:
✅ wyniki badań dotyczące wyrównywania luki płacowej w Polsce i na świecie
✅ dobre praktyki w zakresie wyrównywania szans
✅ udział kobiet w życiu publicznym.

Po zakończeniu konferencji odbędzie się dyskusja stolikowa z mentorkami Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu oraz warsztat #IamRemarkable, który daje kobietom i grupom podlegającym wykluczeniu możliwość otwartego wypowiadania się o swoich zawodowych i osobistych osiągnięciach.

Zapisy na warsztat i dyskusję przyjmowane są pod adresem kwilkolaska@um.warszawa.pl

Miastotwórcza rola Uniwersytetu Warszawskiego

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu UW zapraszają na spotkanie pt. MIASTOTWÓRCZA ROLA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 roku w godz. 12:00-15:00 w Ogrodzie Botanicznym UW przy Alejach Ujazdowskich 4.

Podczas spotkania będzie okazja do wysłuchania wystąpień na temat potencjału i możliwości Uniwersytetu Warszawskiego w kontekście rozwoju Miasta:

prof. UW Marcina Pałysa, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
i Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy

oraz prezentacji architektów:

Marleny Happach
(Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy)
i Michała Sikorskiego
(Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, Uniwersytet Warszawski)

Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy skontaktować się przez maila lub telefonicznie:
joanna.wielowieyska@inkubator.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 055

Ruszyła Edycja 2019 programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza: Konkursu Teoria i Stypendium Praktyka

Zgłoś swój tekst o relacji architektury i kultury,
wygraj 3.500 zł i opublikuj go w wydawnictwie Fundacji.


Pokaż swój pomysł na poprawę jakości przestrzeni publicznej w Polsce
i wygraj stypendium o wartości 16.000 zł.

konkurs architektoniczno-urbanistyczny
KONKURS TEORIA

Prace konkursowe mogą być nadsyłane w dowolnej formie: manifestu lub eseju, rozprawki lub prezentacji, naukowej analizy czy listu.  Z nadesłanych zgłoszeń Jury konkursu wyłania najlepszy tekst. Jego autor lub autorka razem z Jury i Fundacją współpracują podczas całego procesu wydawniczego od redakcji treści, przez tłumaczenie na język angielski, korektę i opracowanie graficzne.

stypendium PRAKTYKA

Stypendium PRAKTYKA to dwuetapowy program, którego celem jest znajdowanie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości dowolnej przestrzeni publicznej. W pierwszym etapie Jury Stypendium z nadesłanych pomysłów wybiera trzy najciekawsze. Ich autorzy, finaliści Stypendium, z pomocą Jury zmieniają pomysł we wstępną koncepcję architektoniczną.

Czytaj dalej Ruszyła Edycja 2019 programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza: Konkursu Teoria i Stypendium Praktyka

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Prezydent m.st. Warszawy nagrodził autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku. Wyróżniającym się autorom zostały przyznane cenne nagrody finansowe. Konkurs organizowany jest przy wsparciu Muzeum Warszawy.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jego tożsamości.

Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali, która odbyła się 22 października w nowo otwartym Muzeum Woli – oddziale Muzeum Warszawy.

Czytaj dalej Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Giełda Współpracy i uroczyste zakończenie projektu Aplikacyjne prace dyplomowe

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV już edycji Giełdy Współpracy organizowanej przez Biuro Karier UW. Celem spotkania jest prezentacja osiągnięć i wniosków z dwóch ostatnich lat trwania projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowywali prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.


Giełda odbędzie się 25 października 2019 roku (w piątek) o godzinie 11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66 w sali 316.


W czasie wydarzenia przedstawione zostaną możliwości realizacji prac aplikacyjnych po wdrożeniu projektu. Tym samym Giełda Współpracy stanowi okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami. Podczas wydarzenia ponadto planowane jest uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia projektu studentom, promotorom oraz partnerom. Szczegółowe informacje wraz z dokładnym programem wydarzenia dostępne są na stronie internetowej projektu.

W celu rejestracji na wydarzenie wystarczy wysłać wiadomość na adres mailowy: innohuman@uw.edu.pl w terminie do 22 października.

Do zobaczenia na Giełdzie Współpracy!

Innowacje społeczne w praktyce – konkurs i warsztaty

W ramach Programu Kreatywna Młodzież* Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza wszystkich studentów uczelni warszawskich do wzięcia udziału w konkursie na projekty innowacji społecznych.

Jak wskazują Organizatorzy, projekty studenckie mogą stanowić odpowiedź na aktualne problemy związane z ekologią, edukacją, kulturą, zdrowym stylem życia, kulturą czasu wolnego czy szerokim pojęciem inteligentnego miasta.

Zgłoszenie projektu innowacji społecznych należy dokonać za pomocą FORMULARZA. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2019 roku. Autorzy najlepszych propozycji otrzymają 1500 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu.

To jednak nie wszystko!
Aby zainspirować uczestników Organizatorzy zapraszają na warsztat.

Warsztat przygotowujący do realizacji projektów innowacji społecznych odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 10:00. Podczas szkolenia jego uczestnicy:

  • zdobędą umiejętność formułowania wyzwań
  • nauczą się projektowania rozwiązań
  • nabędą umiejętność wstępnego prototypowania rozwiązań
  • otrzymają niezbędną wiedzę na temat możliwości wsparcia i realizacji własnych projektów innowacji społecznych.

Zainteresowani proszeni są aby przesyłać zgłoszenia na adres mailowy: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl – podając imię, nazwisko, nr telefonu i nazwę uczelni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku i nadsyłania zgłoszeń!

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

*Program „Kreatywna młodzież” jest współfinansowany przez m. st. Warszawę, a prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Program „Kreatywna młodzież” uwzględnia główne założenia Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 oraz Programu Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości.

Cała Warszawa dla klimatu: CLIMATHON

Uniwersytet Warszawski, Climate-KIC Polska i Urząd Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na CLIMATHON – maraton projektowania działań na rzecz zmian klimatu, organizowany równocześnie w ponad 100 miastach świata w ramach Global Climathon Day. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26.10.2019 r w siedzibie Służewskiego Domu Kultury. Rozpocznie się o godz. 10:00, zaś czas jego trwania to co najmniej 24 godziny.

DLA KOGO? Aktywistów, naukowców, studentów, społeczników, wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy chcieliby zrobić coś dobrego dla naszej planety i zadbać o przyszłość stolicy.

NARZĘDZIA? Podczas ponad 24-godzinnego hackathonu klimatycznego planowane są panele dyskusyjne, spotkania, szkolenia i warsztaty.

EFEKTY? Uczestnictwo w Climathonie stwarza możliwość wypracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz zmian klimatu. To również szansa na bycie zauważonym przez firmy i instytucje zainteresowane wdrażaniem podobnych pomysłów.

Na wydarzenie obowiązują zapisy przez formularz internetowy.

Kontakt z organizatorami:
Justyna Szczepanik, Uniwersytet Warszawski, justyna.szczepanik@adm.uw.edu.pl
Marta Bisz, Uniwersytet Warszawski, marta.bisz@adm.uw.edu.pl

Warszawski Climathon został objęty Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW – UOTT, Politechnika Warszawska, SGGW / Warsaw University of Life Sciences, Koalicja Klimatyczna oraz HEAL Polska.

Patronami climathonu są: Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW, Nauka o klimacie, Ziemia na Rozdrożu.

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu i wpłynięcia na klimat! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku.

O Climathonie można również przeczytać na stronie EIT Climate-KIC.