I Ogólnopolska Konferencja „MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich.”

Urząd m.st. Warszawy we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury organizuje w dniach 16-17 listopada br. w Warszawie (BOK, ul. Głębocka 66) konferencję pod nazwą „MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich”. Jej celem jest dyskusja nad nowoczesnymi kierunkami rozwoju miejsc działających lokalnie oraz zebranie i wymiana doświadczeń między przedstawicielami różnych sektorów.

Aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej to wyzwanie, przed którymi stają zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, jak i  sami mieszkańcy. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszło wiele miejsc, które współtworzone są przez mieszkańców lub ze znacznym ich udziałem.

Na konferencji zostaną zaprezentowane różne modele współpracy ze społecznością lokalną. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału:

  • w wykładach dotyczących wyzwań i szans stojących przed miejscami otwartymi,
  • w panelach eksperckich związanych z działalnością konkretnych sektorów w tych miejscach,
  • a także sesji lokalnej poruszającej doświadczenia zebrane przez Białołęcki Ośrodek Kultury i mieszkańców dzielnicy, w zakresie działań podejmowanych na jej terenie.

Konferencja skierowana jest do samorządowców, organizacji pozarządowych, instytucji, a także do przedstawicielek i przedstawicieli sektora nauki. W programie konferencji znajdują się, obok prezentacji dobrych praktyk z Polski i ze świata, także wykłady pracowników akademickich dotyczące m.in. lokalnych form samorozwoju, procesów urbanizacyjnych oraz gentryfikacji.

Organizatorami konferencji są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Białołęcki Ośrodek Kultury. Partnerem merytorycznym konferencji jest Warszawa Lokalnie (www.warszawalokalnie.waw.pl). Patronat medialny: Magazyn Miasta, warszawa.ngo.pl

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie w tym miejscu oraz na Facebooku. Znajdziecie tam m.in. szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, a rejestracja trwa do 29 października 2017 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji przedstawicieli sektora nauki!