Jak dobrze zorganizować współczesną przestrzeń miejską? Konferencja na WGiSR

Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej wymaga kompleksowego podejścia do otoczenia. Sfer, w których można rozpatrywać przestrzeń jest wiele, począwszy od kwestii strukturalnych takich jak architektura i urbanistyka, po kwestie bardziej miękkie związane z ideologią przestrzeni, aspektami socjologicznymi i rolą społeczeństwa.

Dziś rozpoczęła się dwudniowa (24-25.11.2017) ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pn. „Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej” realizowana we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego (Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WGiSR) z Muzeum Warszawy. Patronat honorowy obiął Urząd m.st. Warszawy. Sesje naukowe odbywać się będą na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych oraz w siedzibie Muzeum Warszawy.

Tegoroczna dyskusja poświęcona jest obszarom takim jak:

  • zarządzanie i administrowanie (finansowanie, monitorowanie, inicjatywy oddolne i odgórne)
  • użytkowanie i konsumowanie (polityka nieruchomościami i inwestycyjna, gospodarowanie posiadanymi zasobami miejskimi)
  • reorganizacja (system planowania przestrzennego i regulacje urbanistyczne, istniejące wyzwania)
  • promocja i marketing (polityka turystyczna i wizerunkowa)

Konferencja ta jest już czwartą odsłoną debaty na temat funkcjonowania współczesnego miasta. Biorą w niej udział przedstawiciele środowiska akademickiego, środowiska praktyków (m.in. urbanistów, architektów, urzędników) oraz rezprezentanci środowiska inicjatyw obywatelskich (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych).

Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji.

Zamieszczamy również program wydarzenia: ProgramOWPM