Jak studenci UW postrzegają warszawskie MALe?

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 dwadzieścia studentek animacji społeczno-kulturalnej na Wydziale Pedagogicznym UW realizowało swoje praktyki studenckie w warszawskich Miejscach Aktywności Lokalnej. W ramach praktyk studentki zaplanowały i przeprowadziły różne działania z mieszkańcami, a także dokonywały tematycznych diagnoz MAL. Projekt był pierwszym krokiem ku systematycznej ewaluacji Miejsc Aktywności Lokalnej w Warszawie. Zastosowano w nim szerokie instrumentarium badawcze, a zebrane wnioski umożliwiły wypracowanie zestawu rekomendacji przydatnych zarówno w codziennej pracy koordynatorów tych placówek, jak i do dalszego programowania rozwoju warszawskiej sieci MAL.

Miejsca Aktywności Lokalnej, w których dotychczas odbyły się praktyki:

Centrum Społeczne Paca, Praska Światoteka, Osiedle Jazdów, Studnia, Samogłoska, MAL Kłobucka, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 82 w Miedzeszynie, Akumulator, Dom Kultury Praga, Klub Osiedlowy Surma, Piaskownica.

Diagnozy zebrane zostały w e-publikację, która powstała przy współpracy Wydziału Pedagogicznego UW i Urzędu m.st. Warszawy – zachęcamy do zapoznania się z wynikami! 

Zaangażowanie środowiska akademickiego w działalność i ewaluację MALi pokazuje ogromny potencjał drzemiący we współpracy na rzecz miasta. Taka działalność przyczynia się do ulepszenia funkcjonowania miasta, a także pozwala na odniesienie bezpośrednich korzyści przez studentów. Dzięki realizacji podobnych projektów istnieje szansa na zdobycie ważnych umiejętności, przydatnych w późniejszej pracy zawodowej. Dlatego – jeżeli tylko kiełkuje ci w głowie jakiś pomysł, który chciałabyś/chciałbyś zrealizować, a nie wiesz jak – chętnie pomożemy w jego wdrożeniu!

Aby być na bieżąco, polecamy także zaglądanie na stronę internetową poświęconą praktykom studenckim w Miejscach Aktywności Lokalnej.

Więcej o MALach pisaliśmy na naszej stronie: tutaj i tutaj.