Jaka przestrzeń dla Warszawy? – rusza etap zbierania wniosków do Studium

W maju bieżącego roku została uchwalona Strategia rozwoju #Warszawa2030. Zakłada ona, że Warszawa będzie rozwijać się dynamicznie w oparciu o cztery główne obszary ujęte w czterech celach strategicznych. Są one koncentrowane wokół człowieka – twórcy i użytkownika miasta. To mieszkańcy są siłą sprawczą w stolicy. Jednym z dokumentów nadających ramy wyznaczonym kierunkom rozwoju jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Aby studium odpowiadało na najważniejsze potrzeby miasta potrzebny jest czas na sporządzenie wymaganych analiz przestrzennych, zbudowanie wariantowych koncepcji oraz uzgodnienia z przedstawicielami odpowiednich instytucji. W związku z czym, Urząd m.st. Warszawy właśnie rozpoczął etap zbierania wniosków do studium.

„To najlepszy moment, by podzielić się wiedzą o Warszawie i potrzebami związanymi z jej rozwojem. Opinie zebrane w czasie konsultacji będą głosem doradczym podczas tworzenia wariantowych koncepcji studium”

Konsultacje trwają od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

– wypełnić ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbierane są informacje o przestrzeni Warszawy z perspektywy użytkowników (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut),

– porozmawiać na debacie 3 października 2018 roku o 18:30 w Centrum Kreatywności ul. Targowa 56,

– złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.

Można również odwiedzić punkt konsultacyjny w wybranej przez siebie dzielnicy Warszawy. Punkt konsultacyjny dotyczący całego miasta znajduje się w ZODIAKU – Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Wiecha 4. Wiecej informacji na temat procesu konsultacyjnego znajdziecie na stronie m.st. Warszawy.

Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoją wiedzą o Warszawie a także zapoznania się z ulotką na temat całego procesu:
robimy_studium_warszawa_ulotka.