Jakie możliwości wiążą się ze studiowaniem w stolicy? Publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”

Studiowanie w Warszawie cieszy się dużą popularnością. Z roku na rok na warszawskie uczelnie przybywa też coraz więcej zagranicznych studentów. Początek studiów w tak skomplikowanym organizmie miejskim jakim jest m.st. Warszawa stanowi jednak pewne wyzwanie. Wraz z szeregiem wielu wątpliwości, jest to czas podejmowania strategicznych decyzji, m.in. lokalizacyjnych (wybór miejsca zamieszkania), zdrowotnych (wybór opieki zdrowotnej), a także naukowych czy zawodowych (wybór miejsca zdobywania doświadczenia). Ważną rolę odgrywa również możliwość zaangażowania społecznego (m.in. w wybory samorządowe, budżet partycypacyjny, wolontariat) oraz alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Cały ten proces miejskiej socjalizacji wymaga od młodych otwartości, umiejętności organizacji i konsekwencji.

Mając świadomość wyzwań, które stoją przed studentami i możliwości jakie oferuje Warszawa, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Marketingu Miasta podjęło się realizacji projektu, którego efektem jest ogólnodostępna publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”.

Publikacja ta przedstawia szereg możliwości jakie wiążą się ze studiowaniem w Warszawie (szanse rozwoju naukowego i zawodowego, propozycje spędzania wolnego czasu) i dostarcza informacji o systemie organizacji miasta (m.in. transporcie publicznym, systemie 19115). Dzięki przejrzystej strukturze dokumentu pozwala on na stopniowe wdrażanie się w sposób funkcjonowania Warszawy, a jednocześnie wskazuje gdzie uzyskać pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach (stypendia, pomoc prawna).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją miejski_informator_studencki! 🙂