Kolejna uczelnia współpracuje z Miastem!

W poniedziałek, 15 kwietnia, zostało podpisane porozumienie o współpracy między m.st. Warszawą i Szkołą Główną Handlową. Celem porozumienia jest wymiana informacji i poglądów na temat rozwoju Warszawy między badaczami i przedstawicielami samorządu.

Porozumienie jest deklaracją woli współpracy ze Szkołą Główną Handlową na partnerskich zasadach, ale też owocem wcześniejszych inicjatyw, potwierdzeniem chęci kontynuowania działań na rzecz Warszawy. Przedmiotem porozumienia są obszary wskazane w dokumentach strategicznych miasta. Opiera się ono na współpracy eksperckiej i badawczej w zakresie wdrażania strategii #Warszawa2030, w tym przy opracowywaniu i realizacji programów wykonawczych do strategii. 

Jest to drugie takie porozumienie – zaraz po porozumieniu podpisanym w kwietniu 2017 roku przez Urząd m.st. Warszawy i Uniwersytet Warszawski, w wyniku czego powstała Inicjatywa Akademicka Warszawa (informacje znajdują się tutaj, tutaj i tutaj). Mamy nadzieję, że to wydarzenie stanowić będzie wsparcie w podejmowaniu współpracy uczelni wyższych na rzecz rozwoju Warszawy.

W trakcie spotkania zainaugurowano także projekt Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów zainteresowanych prowadzeniem projektu badawczego związanego z rozwojem Warszawy.

„Wykorzystanie potencjału warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście i usprawnienia działań urzędu wymaga wdrożenia i upowszechnienia różnorodnych form współpracy między Urzędem m.st. Warszawy i instytucjami oraz indywidualnymi przedstawicielami warszawskiego sektora nauki.” – tak zostało napisane na stronie Urzędu m.st. Warszawy

Stypendia przyznawane są na okres maksymalnie 12 miesięcy (w kwocie do 2500 zł miesięcznie) na realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez Urząd Miasta.

Więcej informacji na temat uroczystości podpisania porozumienia oraz stypendiów dla doktorantów można znaleźć tutaj, tutaj i tutaj.