Konferencja: Zmiany klimatyczne w Polsce

Zmiany klimatyczne stanowią aktualnie jeden z najbardziej palących tematów w debacie publicznej, a merytoryczna ocena specjalistów stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji. Dlatego też zapraszamy na konferencję pod nazwą Zmiany klimatyczne w Polsce.

Spotkanie rozpocznie się 23 października o godzinie 11.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w sali nr 316 (III piętro). Organizatorami konferencji jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polska Akademia Nauk.

W trakcie konferencji udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, w tym m.in:

  • jak zmiany klimatyczne wpływają na migracje i uchodźstwo, zdrowie człowieka i bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce?
  • czy decydenci powinni ponosić odpowiedzialność za kryzys klimatyczny?
  • jaki wpływ na środowisko ma i może mieć biznes? 

W konferencji wezmą udział naukowcy z wielu uczelni i instytutów naukowo-badawczych, takich jak:

  • Uniwersytet Warszawski,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Państwowa Akademia Nauk

oraz przedstawiciele rządowi z polskich ministerstw i organizacji pozarządowych takich jak: World Health Organization (WHO), Green Peace, WWF.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!