Konkurs na prace dyplomowe dotyczące mieszkalnictwa

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Nieruchomości organizuje konkurs PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców, który przeznaczony jest dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

PUM oznacza powierzchnię użytkową mieszkalną. Jest to parametr liczbowy – suma powierzchni użytkowej, mierzonej po wewnętrznym obrysie ścian mieszkania. Będąc ważną składową analizy chłonności, PUM staje się kartą przetargową w większości komercyjnych inwestycji mieszkaniowych. Inwestorzy chętnie wybierają działki, na których da się realizować budynki z jak największą liczbą mieszkań, dzięki czemu PUM osiedla jest jak najwyższy. Wskaźnik definiuje również cenę działki przeznaczonej pod mieszkaniówkę.

Jednak architektura mieszkaniowa to nie tylko metry kwadratowe i płynące z nich zyski.

Jak zmierzyć jakość architektoniczną, urbanistyczną i społeczną osiedla?

Jakie inne kryteria decydują o tym, że w danym miejscu po prostu dobrze się mieszka?

Jak zagwarantować zrównoważony rozwój osiedli i budynków, a wraz z nim – całych społeczności?

Z tymi pytaniami PFR Nieruchomości zwraca się do młodych badaczy i badaczek, absolwentów i absolwentek studiów magisterskich i doktoranckich, którzy poświęcili swoje teoretyczne prace dyplomowe szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie lub doktorskie zarówno polskie i zagraniczne, z szeroko rozumianego zakresu mieszkalnictwa, cechujące się badawczym charakterem, obronione w okresie 1 stycznia 2017 – 7 sierpnia 2019. Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków: zarówno technicznych, humanistycznych, jak i artystycznych, m.in. socjologii, studiów miejskich, architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ekonomii, kulturoznawstwa, filozofii, zarządzania itd.

Konkurs organizowany jest przez PFR Nieruchomości we współpracy z Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Kapituła składać będzie się z interdyscyplinarnego zespołu naukowczyń i naukowców zajmujących się architekturą, urbanistyką, socjologią, studiami miejskimi, ekonomią, antropologią kulturową itp.: architekt Zbigniew Maćków, prof. Marek Bryx, dr Waldemar Siemiński, prezeska Fundacji Bęc Zmiana Bogna Świątkowska, dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. Agata Twardoch, doradczyni zarządu PFRN Joanna Erbel, prezes zarządu PFRN Mirosław Barszcz.

Ponadto patronat nad konkursem objęły instytucje:

  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  •  Kwartalnik Rzut
  •  Architektura & Biznes

Harmonogram:

  • 21 maja 2019 – ogłoszenie konkursu
  • 21 maja – 13 czerwca 2019 – wnoszenie pytań
  • 24 czerwca – publikacja FAQ
  • 7 sierpnia 2019 – termin zgłaszania prac
  • wrzesień 2019 – obrady kapituły
  • do 15 października – ogłoszenie laureata

Najlepsza praca otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie przeznaczona do publikacji w formie książki z Wydawnictwem Bęc Zmiana, w pełni sfinansowanej przez Organizatora. Pula nagród wynosi 7 tys. złotych, z czego laureat otrzyma minimum 4 tys. złotych. Regulamin do pobrania na stronie internetowej www.nieruchomosci.pfr/konkursPUM.

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy: konkursPUM@npfr.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!