Konkurs: Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego niejednokrotnie generują innowacje, zakładają i rozwijają własne przedsiębiorstwa, tym samym działając na rzecz szerszego rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia. Organizatorzy konkursu postanowili docenić te działania – w tym roku ruszyła trzecia edycja Konkursu na Przedsiębiorcę Roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

  • Master of Business – kategoria dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 5 lat
  • Start-up roku Wydziału Zarządzania – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat, jeden z założycieli jest studentem lub absolwentem WZ UW
  • Start-up roku Uniwersytetu Warszawskiego – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat
  • Innowacja/Innowator Roku – kategoria dla przedsiębiorstw istniejących na rynku przynajmniej rok
  • Przedsiębiorca społeczny – kategoria dla przedsiębiorstw działających w obszarze na rzecz społeczeństwa i istniejących na rynku przynajmniej rok

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie głównej konkursu. Termin zgłoszenia upływa 7 października 2019 roku. Regulamin i więcej informacji o przebiegu konkursu dostępnych jest na stronie głównej konkursu.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania UW, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród partnerów konkursu znaleźć można m.in. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja Banku PKO BP, The Coca-Cola Company.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania ( tel. 22 55 34 031, email: centrumwz@uw.edu.pl) lub Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii (tel. 22 55 40 730, email: uott@uott.uw.edu.pl).