Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Prezydent m.st. Warszawy nagrodził autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku. Wyróżniającym się autorom zostały przyznane cenne nagrody finansowe. Konkurs organizowany jest przy wsparciu Muzeum Warszawy.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jego tożsamości.

Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali, która odbyła się 22 października w nowo otwartym Muzeum Woli – oddziale Muzeum Warszawy.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich (15 000 zł) zdobyła dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska za pracę „Praga-Północ w Warszawie jako dzielnica sztuki na tle wybranych przykładów z metropolii Europy i Ameryki Północnej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krystyny Guranowskiej-Gruszeckiej z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich (6 000 zł) zdobyli:
1. dr Karolina Wlazło-Malinowska za pracę „Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta”, promotor: dr hab. Jeremi T. Królikowski (SGGW – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)
2. dr Krystian Malesa za pracę „Rola i koszty utrzymania parków miejskich na przykładzie miasta stołecznego Warszawa”, promotorka: dr hab. Joanna Paliszkiewicz (SGGW – Wydział Nauk Ekonomicznych)
3. dr Łukasz Drozda za pracę „Waloryzacja przestrzeni wytwarzanych społecznie – wnioski dla polskiej polityki miejskiej”, promotor: dr. hab. Maciej Cesarski (SGH – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne)

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę (7 000 zł) przyznano Maciejowi Polakowskiemu za pracę „Rolnictwo miejskie w strukturze przestrzennej na przykładzie Warszawy”, która powstała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich (3 000 zł) zdobyły:
1. Agnieszka Przeciszewska za pracę „Wpływ budżetu partycypacyjnego na przestrzeń publiczną Warszawy”, promotorka: dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk (SGGW – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)
2. Katarzyna Głownia za pracę „Przetworzenie odpadów ulegających biodegradacji w biogazowni – koncepcja technologiczna dla m.st. Warszawy”, promotorka: dr inż. Krystyna Lelicińska (PW – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
3. Magda Tenbaum za pracę „Wpływ architektury na rozwój jednostki na przykładzie szkoły podstawowej o profilu plastycznym przy ul. Świderskiej w Warszawie”, promotorka: doc. dr inż. arch. Ewa Taras-Żebrowska (WSEiZ – Wydział Architektury)


Konkurs o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się aktualnym trendom badawczym na warszawskich uczelniach i docenić wkład nauki w rozwój Warszawy. Konkurs organizowany jest od 2016 roku (wcześniej pod nazwą „Dyplomy dla Warszawy”) i ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek oraz środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. W czwartej edycji konkursu wpłynęły prace reprezentujące różnorodne dziedziny nauki. O przyznaniu nagród zadecydowała Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki wiodących warszawskich szkół wyższych według rankingu Perspektyw, a także Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy wpisuje się w szerszy wachlarz działań miasta na rzecz rozwoju współpracy z sektorem nauki. Ich celem jest między innymi inspirowanie młodych badaczy wyzwaniami związanymi z rozwojem lub codziennym funkcjonowaniem stolicy.

ZAGADNIENIA BADAWCZE

Zachęcamy studentów podejmujących decyzję o wyborze tematu pracy dyplomowej do uwzględnienia zagadnień badawczych odpowiadających na wyzwania rozwojowe miasta. Każdy temat w Giełdzie zagadnień badawczych UM został zaproponowany w związku z potrzebą pogłębienia lub aktualizacji wiedzy w obszarze związanym z zadaniami samorządu. Zakres tematyczny, metodologia, forma zaangażowania się urzędu i termin ukończenia pracy są uzgadniane podczas spotkania organizacyjnego. Praca spełniająca wymogi jakości i przygotowana w ustalonym terminie może znaleźć zastosowanie w tworzeniu lub realizacji polityk miejskich. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem zagadnień badawczych wraz z opisem dostępnym po kliknięciu w poniższy przycisk:

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

W tym roku odbyła się także pierwsza edycja Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Zapraszamy doktorantów warszawskich uczelni do udziału w programie stypendialnym i realizacji projektów badawczych wspierających rozwój miasta. Stypendia przyznawane są na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Włączenie młodych naukowców do dialogu na temat przyszłości stolicy przyczynia się do realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta #Warszawa2030. Nabór do kolejnej edycji zostanie ogłoszony na początku 2020 r. Aktualne informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta. Wystarczy kliknąć poniżej: