Ostatni moment na złożenie wniosków do Studium

Przypominamy, że dzisiaj upływa termin składania wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy. 

Udział w konsultacjach można wziąć na dwa sposoby: 

– wypełnić ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbierane są informacje o przestrzeni Warszawy z perspektywy użytkowników (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut),

– złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.

Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do podzielenia się swoją wiedzą o Warszawie! 🙂 

Opinie w ten sposób zebrane będą stanowiły głos doradczy przy tworzeniu wariantów Studium.