Wspólnie działania na rzecz lepszych miast czyli.. Agenda Miejska UE.

Obszary miejskie stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, między innymi dlatego, że zamieszkuje je większość obywateli UE. Agenda Miejska, dzięki ustanowieniu partnerstw obejmujących władze miejskie, państwa członkowskie, instytucje unijne oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa przyczynia się do rozwoju całej Europy.

Na początku maja (8.05.2018) w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym.  Spotkanie ma na celu przybliżenie założeń i działań z zakresu Agendy Miejskiej Unii Europejskiej i Polityki Spójności w horyzoncie 2020+. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli partnerstw Agendy Miejskiej wyniki ich prac i rekomendacje dla miast. W przedsięwzięciu wezmą udział także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są  przedstawiciele miast, podmiotów zaangażowanych w realizację polityki miejskiej z poziomu krajowego i lokalnego, a także osoby zainteresowane tematem konferencji. Zakładamy więc, że jest to świetna okazja do wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania miast! Działajmy wspólnie na rzecz wspólnej przyszłości i lepszych miast! 🙂

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na spotkanie obowiązują zapisy.

Spotkajmy się na Powiślu!

Powiśle to fragment Warszawy o szczególnych cechach. Wyróżnia się pod wieloma względami: przyrodniczym, kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Jego położenie, ukształtowanie terenu i niezwykła historia, a także zmiany zachodzące w strukturze powodują, że jest to miejsce unikalne w skali miasta. Ulokowane funkcje akademickie i silne powiązanie z Uniwersytetem Warszawskim powodują, że Powiśle funkcjonuje w świadomości ludzi młodych również jako dzielnica akademicka. Jest to więc fragment miasta, który cechuje ogromna różnorodność i popularność wśród wielu grup społecznych (mieszkańców, studentów, pracowników zlokalizowanych tam instytucji).

Powiśle jest więc miejscem o ogromnym potencjale, który należy umiejętnie wykorzystać. W tym celu Animacja Kultury (Instytut Kultury Polskiej UW) i Stowarzyszenie BORIS zorganizowały spotkanie, które zostanie poświęcone dyskusji na temat potencjałów Powiśla – inicjatywach lokalnych, współpracy z instytucjami, relacji z Uniwersytetem Warszawskim.

Czytaj dalej Spotkajmy się na Powiślu!

Jakie możliwości wiążą się ze studiowaniem w stolicy? Publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”

Studiowanie w Warszawie cieszy się dużą popularnością. Z roku na rok na warszawskie uczelnie przybywa też coraz więcej zagranicznych studentów. Początek studiów w tak skomplikowanym organizmie miejskim jakim jest m.st. Warszawa stanowi jednak pewne wyzwanie. Wraz z szeregiem wielu wątpliwości, jest to czas podejmowania strategicznych decyzji, m.in. lokalizacyjnych (wybór miejsca zamieszkania), zdrowotnych (wybór opieki zdrowotnej), a także naukowych czy zawodowych (wybór miejsca zdobywania doświadczenia). Ważną rolę odgrywa również możliwość zaangażowania społecznego (m.in. w wybory samorządowe, budżet partycypacyjny, wolontariat) oraz alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Cały ten proces miejskiej socjalizacji wymaga od młodych otwartości, umiejętności organizacji i konsekwencji.

Mając świadomość wyzwań, które stoją przed studentami i możliwości jakie oferuje Warszawa, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Marketingu Miasta podjęło się realizacji projektu, którego efektem jest ogólnodostępna publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”.

Czytaj dalej Jakie możliwości wiążą się ze studiowaniem w stolicy? Publikacja „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”

Bądź na bieżąco czyli polub nasze jednostki w social mediach!

Nie od dziś wiadomo, że social media odgrywają coraz większe znaczenie w codziennym życiu każdego człowieka. Różne historie, wydarzenia i relacje rozprzestrzeniają się z ogromną prędkością i niespotykaną dotychczas siłą. Niejednokrotnie stają się one źródłem przydatnych informacji. Zachęcają do aktywnego włączania się w życie społeczne. Inspirują.

Dlatego, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, wiedzieć co przysłowiowo „w trawie piszczy” i być może nie przegapić szansy zaangażowania się w ciekawy projekt, który pozwoli na podniesienie własnych umiejętności a także rozwój otaczającej nas miejskiej rzeczywistości.. 😉 – zapraszamy Was do polubienia jednostek w social mediach!

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) 

Inkubator UW: Facebook

Uniwersyteckie Centrum Wolonatariatu (UCW): Facebook

DELab UW: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Biuro Karier UW: Facebook 

 

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej (BIPA): Instagram

Klub Absolwentów UW: Facebook, YouTube

Duża rola ośrodków akademickich – miasto ośrodkiem, w którym można zdobyć dobre wykształcenie.

Organizatorzy akcji Przystanek Warszawa 2017 po raz drugi przeprowadzili sondaż wśród mieszkańców dużych ośrodków akademickich. Porównanie wyników wykazało, że warszawiacy oceniają swoje uczelnie lepiej niż 10 lat temu – odwrotnie niż mieszkańcy Krakowa, Torunia, Poznania czy Lublina.

Warszawa oferuje wiele możliwości kulturalnych, społecznych, jest ogromnym rynkiem pracy. Uniwersytet Warszawski kształci osoby, które są w stanie później ten rynek pracy wypełniać, angażują się w działania społeczne, kulturalne, w działalność organizacji pozarządowych, wpływają na rozwój miasta – mówi Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka UW.

Czytaj dalej Duża rola ośrodków akademickich – miasto ośrodkiem, w którym można zdobyć dobre wykształcenie.

Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich.

Obecnie kampusy uniwersyteckie odgrywają coraz większe znaczenie dla miast. Są miejscami skupiającymi olbrzymie pokłady kapitału intelektualnego i umiejętności, przez co stają się generatorami innowacji. Nowe rozwiązania przekładają się z kolei na funkcjonowanie tkanek miejskich i społeczności lokalnych. W obliczu ogromnych zmian zachodzących na różnych płaszczyznach (przestrzennej, społecznej, kulturowej) nasuwa się pytanie – jaka będzie rola kampusów w przyszłości? Jest to dyskusja, która wymaga jednoczesnego zaangażowania środowiska miejskiego i akademickiego, w celu wypracowania najbardziej pożądanych rozwiązań społecznych oraz funkcjonalno-przestrzennych.

Czytaj dalej Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich.

System wspomagający planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych „wDialogu”

Coraz częściej w debacie publicznej podkreśla się znaczenie dobrej komunikacji administracji samorządowej z mieszkańcami, przede wszystkim ze względu na efekty, które za sobą niesie. Dzięki szerszemu uczestnictwu mieszkańców w życiu społecznym, można znacząco podnieść wartość merytoryczną prowadzonych dyskusji.

W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie, Pracownia Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej stworzyła platformę wDialogu służącą do zarządzania procesem konsultacji społecznych. Jest to efekt czteroletnich prac interdyscyplinarnego zespołu złożonego z kilku instytucji i organizacji.

Czytaj dalej System wspomagający planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych „wDialogu”

Nowe oferty współpracy ze strony Urzędu Miasta

W zakładce Oferty współpracy -> Warszawa dla społeczności akademickiej pojawiły się dwie nowe propozycje ze strony Urzędu m.st. Warszawy. Jedna z nich dotyczy włączenia się w działalność Centrum Wielokulturowego,  z kolei druga – badania doświadczeń użytkowników miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115.

Serdecznie polecamy zapoznanie się z tą ofertą! 🙂

Stań się częścią Centrum Wielokulturowego!

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością Warszawy m.in. poprzez prowadzenie działań animujących – warsztatów, spotkań, koncertów i spektakli. Gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum i Fundacja dla Somali, projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

W działania Centrum można się włączyć na trzy sposoby:
– uczestnicząc w atrakcjach przygotowanych przez społeczność Centrum,
– angażując się w przygotowanie programu kulturalnego lub
– zapewniając wsparcie dla innych.

Czytaj dalej Stań się częścią Centrum Wielokulturowego!