Praca licencjacka o procesie Warszawa2030

Data: 20 lipca 2017

Miejsce: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Bardzo miło nam poinformować, że dnia 20 lipca 2017 roku Pani Karolina Oleszkin, jedna ze studentek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW obroniła pracę dyplomową przygotowaną pod opieką prof. Wojciecha Dziemianowicza, w której poruszyła tematykę czynników angażowania się społeczności warszawskiej w proces aktualizacji strategii rozwoju Warszawa2030!

Praca ta została udostępniona Urzędowi m.st. Warszawy i posłuży jako źródło informacji o procesie.

Polecamy zapoznanie się z pracą dyplomową #Warszawa2030!

Więcej informacji znajdziecie również na oficjalnej stronie procesu Warszawa2030: http://2030.um.warszawa.pl/aktualnosci/praca-licencjacka-o-warszawa2030-obroniona-na-5/

 

Warszawa2030 logo
Źródło: http://2030.um.warszawa.pl