Proces aktualizacji strategii rozwoju Warszawa2030

Data: od września 2015 r.
Miejsce: Warszawa

Od prawie 2 lat w Warszawie prowadzone są prace nad strategią rozwoju Warszawy, która obejmować ma horyzont czasowy do 2030 roku. Urząd m.st. Warszawy podejmując decyzję o uspołecznieniu procesu zorganizował szereg wydarzeń (m.in. debaty, seminaria, warsztaty) mających na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w prace nad dokumentem, czego finalnym efektem miało być wypracowanie wizji rozwojowej, zdiagnozowanie stanu miasta oraz sformułowanie głównych celów rozwojowych stolicy. W celu zapewnienia poprawności merytorycznej dokumentu Urząd Miasta zatrudnił również ekspertów zewnętrznych.

Miło nam poinformować, że trzech spośród czterech zaangażowanych jest pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego. Rolę eksperta wiodącego pełni dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW (WGSR), ekspertem ds. społecznych jest dr Anna Domaradzka – Widła (ISS), z kolei funkcję eksperta ds. przestrzennych pełni dr Mirosław Grochowski (WGSR).

Mimo że konsultacje społeczne dotyczące projektu strategii dobiegły końca, prace nad samym dokumentem jeszcze trwają i dotyczą systemu realizacji zawartych w nim zapisów. Ich finał przewidywany jest na koniec 2017 roku.

Kontakt z organizatorami: warszawa2030@um.warszawa.pl, tel. 22 443 07 92

Więcej informacji na stronie http://2030.um.warszawa.pl

Warszawa2030 logo
Źródło: http://2030.um.warszawa.pl