Program Wolontariatu Badawczego. Projekt: Ławki

Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Program Wolontariatu Badawczego to odpowiedź na rodzące się wśród studentów i doktorantów zapotrzebowanie na kompetencje niezbędne w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy programu, jako wolontariusze, samodzielnie realizują profesjonalne projekty badawcze w interdyscyplinarnych zespołach. Każdą z grup prowadzi wyznaczony mentor, specjalizujący się w określonej dziedzinie.

Dodatkowo, oprócz uzyskania doświadczenia  i nabycia nowych umiejętności, ta forma zaangażowania się umożliwia zaliczenie praktyk studenckich lub zajęć ogólnouniwersyteckich.

W ramach IV edycji Programu Wolontariatu Badawczego, studenci wraz z mentorami zrealizowali badanie eksploracyjne dotyczące ławek miejskich, a głównym celem była odpowiedź na pytanie: co sprawia, że na ławkach (nie) chce się siedzieć? Badanie to było realizowane na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i finansowane ze środków programu SANTANDER UNIVERSIDADES, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Wyniki badania pokazują, że ławki miejskie najczęściej służą do odpoczynku i jako punkt obserwacji dla opiekuna, z kolei najbardziej zachęcającym materiałem zachęcającym do siadania na nich jest drewno. Dodatkowe wyposażenie ławek w ładowarki do telefonów, dostęp do Wi-Fi czy stojaki do rowerów mają również pozytywny wydźwięk. W całym badaniu podkreślono więziotwórczą rolę ławki.

Zachęcamy do zapoznania się z z raportem z badań! 🙂

O wolontariacie badawczym przeczytacie więcej tutaj.