PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej

Mija blisko rok odkąd Inkubator UW podejmuje liczne działania na rzecz wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej (warszaty, szkolenia, udostępnianie przestrzeni do pracy). A jakby tego było mało – właśnie ruszył projekt pod nazwą: „PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej”. Przy tej okazji, we wrześniu 2018, we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu odbędzie się tygodniowy wyjazd szkoleniowy podczas którego uczestnicy będą mieli okazję pracować nad swoimi projektami pod bacznym okiem najlepszych specjalistów i mentorów.

Wyjazd dedykowany jest osobom chcącym założyć biznes zaangażowany społecznie – studentom, doktorantom i pracownikom UW oraz absolwentom do 2 lat od ukończenia studiów.

Do udziału w akademi można zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 projektów finałowych, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w wyjeździe. Dla zespołu, który uzyska najwyższe noty jury przewidziano grant w wysokości 10 000 zł na rozwój zwycięskiej inicjatywy społecznej. 

Projekt jest finansowany ze środków programu UW: Inicjatywy dla otoczenia, działającego w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Więcej informacji na temat projektu i założeń ścieżki przedsiębiorczości społecznej znajdziecie w załączonej poniżej broszurze oraz na stronie internetowej Inkubatora UW. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Wszelkie pytania lub wątpliwości należy kierować do Oli Sienickiej na adres: ola.sienicka@inkubator.uw.edu.pl

POKAŻMY POTENCJAŁ DRZEMIĄCY W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ! 🙂