Równe szanse kobiet na rynku pracy i w życiu publicznym

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 18 grudnia 1979 r. Konwencję ws. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Od tego dnia minęło 40 lat, a kwestia równych szans kobiet na rynku pracy oraz w życiu publicznym pozostaje dyskusyjna. Dlatego też 18 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 SGH razem z Miastem Stołecznym Warszawa zaprasza na konferencję dotyczącą dzisiejszych działań na rzecz likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Konferencję otworzą prezydent mst. Warszawy Rafał Trzaskowski, prorektorka ds. współpracy z otoczeniem SGH prof. Hanna Godlewska – Majkowska oraz RPO Adam Bodnar.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:
✅ wyniki badań dotyczące wyrównywania luki płacowej w Polsce i na świecie
✅ dobre praktyki w zakresie wyrównywania szans
✅ udział kobiet w życiu publicznym.

Po zakończeniu konferencji odbędzie się dyskusja stolikowa z mentorkami Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu oraz warsztat #IamRemarkable, który daje kobietom i grupom podlegającym wykluczeniu możliwość otwartego wypowiadania się o swoich zawodowych i osobistych osiągnięciach.

Zapisy na warsztat i dyskusję przyjmowane są pod adresem kwilkolaska@um.warszawa.pl