Ruszyła Edycja 2019 programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza: Konkursu Teoria i Stypendium Praktyka

Zgłoś swój tekst o relacji architektury i kultury,
wygraj 3.500 zł i opublikuj go w wydawnictwie Fundacji.


Pokaż swój pomysł na poprawę jakości przestrzeni publicznej w Polsce
i wygraj stypendium o wartości 16.000 zł.

konkurs architektoniczno-urbanistyczny
KONKURS TEORIA

Prace konkursowe mogą być nadsyłane w dowolnej formie: manifestu lub eseju, rozprawki lub prezentacji, naukowej analizy czy listu.  Z nadesłanych zgłoszeń Jury konkursu wyłania najlepszy tekst. Jego autor lub autorka razem z Jury i Fundacją współpracują podczas całego procesu wydawniczego od redakcji treści, przez tłumaczenie na język angielski, korektę i opracowanie graficzne.

stypendium PRAKTYKA

Stypendium PRAKTYKA to dwuetapowy program, którego celem jest znajdowanie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości dowolnej przestrzeni publicznej. W pierwszym etapie Jury Stypendium z nadesłanych pomysłów wybiera trzy najciekawsze. Ich autorzy, finaliści Stypendium, z pomocą Jury zmieniają pomysł we wstępną koncepcję architektoniczną.

„(..) TEORIA i PRAKTYKA adresowane są do młodych, kreatywnych osób poszukujących nowych sposobów kształtowania ładu architektoniczno-urbanistycznego. Promują śmiałe, nieszablonowe rozwiązania, świeże pomysły i diagnozy uwzględniające potrzeby lokalnych społeczności – codziennych użytkowników architektury. (..)”

Warunkiem uczestnictwa w wybranym programie jest dokonanie rejestracji do 9 grudnia 2019 r. poprzez formularz rejestracyjny na stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Termin zadawania pytań upływa 6 grudnia, zaś nadsyłania samych prac – 7 stycznia 2020 roku.

Więcej informacji na temat obydwu przedsięwzięć (w tym regulaminy i formularze) znajduje się na stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w zakładce programy.