Seminarium: „Planowanie miasta zrównoważonego – doświadczenia amerykańskie”.

Źródło: https://pixabay.com

Amerykańskie miasta – na jednym biegunie Nowy Jork czy Seattle, na drugim pogrążone w problemach Detroit czy Cleveland. Przez popkulturę stale obecne w zbiorowej świadomości, jednak często zapomniane przez urbanistów i postrzegane powierzchownie.

  • Z jakimi problemami rozwojowymi borykają się amerykańskie miasta?
  • Czy amerykańscy urbaniści mają pomysł na ograniczenie rozlewu miast?
  • Czy transport publiczny wraca do łask w amerykańskich miastach?
  • Czy i jak amerykańskie miasta są przygotowane do zmian klimatu?
  • A wreszcie.. czy Warszawa może się czegoś nauczyć od miast amerykańskich, bądź miasta amerykańskie od Warszawy?

W imieniu Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i kadry Pracowni Miejskiej działającej na Wydziale zapraszamy na seminarium z udziałem eksperta ze Stanów Zjednoczonych, prof. Christophera Cusacka, który prowadzi badania w obszarze planowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju miast, współczesnych problemów urbanizacji oraz systemów informacji przestrzennej.

Seminarium poświęcone będzie tematyce związanej z wyzwaniami w obszarze:

  • transportu,
  • terenów zieleni,
  • przestrzeni publicznej,
  • planowania w skali lokalnej.

Oba seminaria odbędą się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 i będą prowadzone w języku angielskim, bez udziału tłumacza.

Seminarium dla społeczności studenckiej odbędzie się 15 stycznia w godz. 10.00 – 11.30 w sali 107, zaś seminarium dla kadry akademickiej odbędzie się 16 stycznia w godzinach 10.00 – 12.00 w sali 111.

Współorganizatorami seminarium są Projekt „Naukowa Warszawa” i Inicjatywa Akademicka Warszawa oraz Koło Naukowe SPATIUM UW.


Christopher Cusack jest profesorem na Wydziale Geografii, Rekreacji i Planowania Przestrzennego w uniwersytecie stanowym New Hampshire w mieście Keene. Zasiada w radzie ds. planowania przestrzennego miasta Keene. Pełnił także funkcję przewodniczącego Grupy Specjalnej ds. Rozwoju Regionalnego i Planowania Amerykańskiego Stowarzyszenia Geografów. W Polsce przebywa jako stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Łódzkim w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.