Siła lokalnych i regionalnych społeczności w zarządzaniu strategicznym

Miasto tworzą różne siły. Oprócz pracowników administracji publicznej, duże znaczenie w rozwoju organizmu miejskiego odgrywają lokalne społeczności, na które składają się przedstawiciele uczelni wyższych, środowiska biznesowego, organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie każdego z nich posiada inną do spełnienia rolę. Konferencja odbywająca się w czerwcu ma na celu pobudzenie dyskusji o tym, w jaki sposób różni aktorzy mogą i wpływają na proces zarządzania strategicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki miejsc. Wydarzenie będzie okazją do porównania polskich przypadków z działaniami podejmowanymi w Europie Centralno-Wschodniej.

Konferencja pn. EVERYTHING IN ITS PLACE – EMPOWERING LOCAL AND REGIONAL COMMUNITIES odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2019 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Sesje tematyczne:
1. Territorial marketing of European regions and cities
2. Government communication: Building of economic development territorial coalitions
3. Government communication: Engaging citizens
4. Government communication in the multi-level political system – a case of regional policy
5. European comparative research
6. Metropolitan governance
7. Territorial reform
8. Local public finance
9. Flood risk management and spatial planning
10. Ecosystem services: linking the human and the ecological perspectives marketing terytorialny regionów i miast europejskich

Organizatorem konferencji jest Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z School of Public and Environmental Affairs (SPEA) na Indiana University Bloomington.

Udział w konferencji jest bezpłatny! Zapraszamy do zgłaszania swojej obecności za pośrednictwem strony internetowej. Termin zgłaszania abstraktów wystąpień upływa 15 kwietnia.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych http://wgsr.uw.edu.pl/empowering-communities.