Spotkajmy się na Powiślu!

Powiśle to fragment Warszawy o szczególnych cechach. Wyróżnia się pod wieloma względami: przyrodniczym, kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Jego położenie, ukształtowanie terenu i niezwykła historia, a także zmiany zachodzące w strukturze powodują, że jest to miejsce unikalne w skali miasta. Ulokowane funkcje akademickie i silne powiązanie z Uniwersytetem Warszawskim powodują, że Powiśle funkcjonuje w świadomości ludzi młodych również jako dzielnica akademicka. Jest to więc fragment miasta, który cechuje ogromna różnorodność i popularność wśród wielu grup społecznych (mieszkańców, studentów, pracowników zlokalizowanych tam instytucji).

Powiśle jest więc miejscem o ogromnym potencjale, który należy umiejętnie wykorzystać. W tym celu Animacja Kultury (Instytut Kultury Polskiej UW) i Stowarzyszenie BORIS zorganizowały spotkanie, które zostanie poświęcone dyskusji na temat potencjałów Powiśla – inicjatywach lokalnych, współpracy z instytucjami, relacji z Uniwersytetem Warszawskim.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany Projekt Powiśle realizowany przez Instytut Kultury Polskiej UW. Będzie to również okazja do prezentacji innych działań podejmowanych przez mieszkańców i zlokalizowane na terenie Powiśla instytucje.

Spotkanie jest możliwe dzięki gościnności Wypożyczalni Nr 67 „GDZIE”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone inicjatywom społecznym i kulturalnym na Powiślu, które odbędzie się we wtorek 17 kwietnia o g. 17.30, w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 67, przy ul. Browarnej 4.

Kontakt: animacja@uw.edu.pl

Więcej o Projekcie Powiśle: htps://www.facebook.com/ProjektPowisle/

Projekt „Warszawa Lokalnie” jest współfnansowany ze środków m. st. Warszawy.