Stań się częścią Centrum Wielokulturowego!

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością Warszawy m.in. poprzez prowadzenie działań animujących – warsztatów, spotkań, koncertów i spektakli. Gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum i Fundacja dla Somali, projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

W działania Centrum można się włączyć na trzy sposoby:
– uczestnicząc w atrakcjach przygotowanych przez społeczność Centrum,
– angażując się w przygotowanie programu kulturalnego lub
– zapewniając wsparcie dla innych.

Wolontariusze są mile widziani, a studenci – także zagraniczni – mogą tam zaliczyć praktyki.

Gospodarze umożliwiają również nieodpłatne skorzystanie z przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania służące integracji międzykulturowej.

Dodatkowo – jeżeli masz pomysł na działania wspierające integrację – możesz skorzystać z dofinansowania w postaci minigrantów w wysokości do 5000 zł.

Dowiedz się więcej tutaj lub zajrzyj na Pl. Hallera (róg Jagiellońskiej)!