System wspomagający planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych „wDialogu”

Coraz częściej w debacie publicznej podkreśla się znaczenie dobrej komunikacji administracji samorządowej z mieszkańcami, przede wszystkim ze względu na efekty, które za sobą niesie. Dzięki szerszemu uczestnictwu mieszkańców w życiu społecznym, można znacząco podnieść wartość merytoryczną prowadzonych dyskusji.

W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie, Pracownia Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej stworzyła platformę wDialogu służącą do zarządzania procesem konsultacji społecznych. Jest to efekt czteroletnich prac interdyscyplinarnego zespołu złożonego z kilku instytucji i organizacji.

Jednym z celów platformy wDialogu jest wsparcie w prowadzeniu konsultacji w zakresie planowania, doboru grup, zarządzania procesem oraz archiwizowania danych. Dodatkowo platforma umożliwia analizę danych i informacji pochodzących z urzędów lokalnych przez jednostki regionalne. Samo narzędzie jest dostępne dla urzędników za darmo i zostało sfinansowane m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji dostępne jest na stronie.