Twój MAL moim okiem – zaproszenie na spotkanie podsumowujące praktyki studenckie

Miejsca Aktywności Lokalnej (inaczej MALe) to miejsca, w których mieszkańcy mogą realizować swoje pomysły, nawiązywać relacje z sąsiadami, a także spędzać aktywnie czas w swoim najbliższym otoczeniu. MALe charakteryzuje również to, że udostępniają swoją przestrzeń, tym samym aktywizując społeczność lokalną. Ideę MAL mogą realizować różne instytucje – m.in. te o zasięgu lokalnym, mali przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy spółdzielnie mieszkaniowe. Korzystanie z dobrodziejstwa MAL jest bezpłatne i powinno odbywać się niekomercyjnie. Więcej o istocie MALi pisaliśmy tutaj.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 20. studentek animacji społeczno-kulturalnej na Wydziale Pedagogicznym UW realizowało swoje praktyki studenckie w warszawskich Miejscach Aktywności Lokalnej. W ramach praktyk studentki realizowały różne działania z mieszkańcami, a także dokonywały tematycznych diagnoz MAL.

W związku z tym, Urząd m.st. Warszawy oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie „Twój MAL moim okiem„, które odbędzie się w środę 11 kwietnia w godz. 9.30-13.00 w Bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28 (sala konferencyjna). Spotkanie ma na celu zapoznanie chętnych z wnioskami z praktyk (i diagnoz), a także docenienie wkładu pracy studentek – praktykantek.

Studentki przedstawią wnioski z praktyk w podziale na poniższe obszary tematyczne:

  • Wolontariusze w MAL
  • MAL, a społeczność lokalna
  • Potrzeby „klientów” MAL
  • Promocja MAL
  • Misja miejsca (+ perspektywa koordynatora MAL)

Z kolei zebrane diagnozy zostały zebrane w e-publikację, której „premiera” przewidziana jest na ww. spotkanie.

Miejsca Aktywności Lokalnej, w których odbyły się praktyki: Centrum Społeczne Paca, Praska Światoteka, Osiedle Jazdów, Studnia, Samogłoska, MAL Kłobucka, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 82 w Miedzeszynie, Akumulator, Dom Kultury Praga, Klub Osiedlowy Surma, Piaskownica.

Spotkanie organizowane dzięki współpracy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem i zachęcamy do zajrzenia na stronę! 🙂