Konferencja: Zmiany klimatyczne w Polsce

Zmiany klimatyczne stanowią aktualnie jeden z najbardziej palących tematów w debacie publicznej, a merytoryczna ocena specjalistów stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji. Dlatego też zapraszamy na konferencję pod nazwą Zmiany klimatyczne w Polsce.

Spotkanie rozpocznie się 23 października o godzinie 11.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w sali nr 316 (III piętro). Organizatorami konferencji jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polska Akademia Nauk.

W trakcie konferencji udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, w tym m.in:

 • jak zmiany klimatyczne wpływają na migracje i uchodźstwo, zdrowie człowieka i bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce?
 • czy decydenci powinni ponosić odpowiedzialność za kryzys klimatyczny?
 • jaki wpływ na środowisko ma i może mieć biznes? 

W konferencji wezmą udział naukowcy z wielu uczelni i instytutów naukowo-badawczych, takich jak:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Państwowa Akademia Nauk

oraz przedstawiciele rządowi z polskich ministerstw i organizacji pozarządowych takich jak: World Health Organization (WHO), Green Peace, WWF.

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!

Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Zespół Animacji Kultury przy Instytucie Kultury Polskiej UW we współpracy z Fundacją Centrum Cyfrowe stworzył internetową mapę Kampusu Głównego UW. Mapa została nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy. Konkursowe głosowanie potrwa do JUTRA – 12 listopada.

Mapa kampusu powstała w ramach Projektu Powiśle – programu kształcenia, realizowanego przez specjalizację animacja kultury w IKP UW. Celem projektu było zainicjowanie nowych relacji UW z najbliższym otoczeniem (instytucjami lokalnymi z Powiśla czy jego mieszkańcami). W tworzenie Otwartego Kampusu zaangażowane były studentki – a obecnie absolwentki – studiów o specjalizacji animacja kultury realizowanych w IKP.  O projekcie pisaliśmy wcześniej tutaj.  

Czytaj dalej Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Zdrowie odgrywa istotne znaczenie w życiu jednostki i całej społeczności, tym samym stanowiąc ważny składnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Aby szerzyć i promować działania mające na celu utrzymanie zdrowia we wszystkich jego wymiarach Klub Innowacji Plus – Uniwersytet Warszawski wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zapraszają na spotkanie: Federacja dla Zdrowia.

Czytaj dalej Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Konkurs: Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego niejednokrotnie generują innowacje, zakładają i rozwijają własne przedsiębiorstwa, tym samym działając na rzecz szerszego rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia. Organizatorzy konkursu postanowili docenić te działania – w tym roku ruszyła trzecia edycja Konkursu na Przedsiębiorcę Roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Master of Business – kategoria dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 5 lat
 • Start-up roku Wydziału Zarządzania – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat, jeden z założycieli jest studentem lub absolwentem WZ UW
 • Start-up roku Uniwersytetu Warszawskiego – kategoria dla start-upów funkcjonujących na rynku od 1 do 4 lat
 • Innowacja/Innowator Roku – kategoria dla przedsiębiorstw istniejących na rynku przynajmniej rok
 • Przedsiębiorca społeczny – kategoria dla przedsiębiorstw działających w obszarze na rzecz społeczeństwa i istniejących na rynku przynajmniej rok

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie głównej konkursu. Termin zgłoszenia upływa 7 października 2019 roku. Regulamin i więcej informacji o przebiegu konkursu dostępnych jest na stronie głównej konkursu.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania UW, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród partnerów konkursu znaleźć można m.in. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja Banku PKO BP, The Coca-Cola Company.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania ( tel. 22 55 34 031, email: centrumwz@uw.edu.pl) lub Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii (tel. 22 55 40 730, email: uott@uott.uw.edu.pl).

Współpraca z miastem rozwija się!

Źródło: rawpixel.com

W piątek 5 lipca w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadzących projekt Naukowa Warszawa oraz zespołu Inicjatywy Akademicka Warszawa.

Było to pierwsze spotkanie mające na celu wzajemne poznanie się, uwspólnienie perspektywy na rzecz rozwoju Warszawy oraz zidentyfikowanie potrzeb i pól do dalszej współpracy. Stanowiło ono również odpowiedź na podpisane przez Urząd m.st. Warszawy porozumienia ze Szkołą Główną Handlową (kwiecień 2019, o czym pisaliśmy tutaj), a wcześniej z Uniwersytetem Warszawskim (kwiecień 2017, więcej informacji tutaj).

Czytaj dalej Współpraca z miastem rozwija się!

Ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy

24 czerwca w ramach współpracy m.st. Warszawy ze środowiskiem akademickim odbyły się warsztaty poświęcone ochronie środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy.  Za organizację wydarzenia odpowiedzialni byli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy: Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Centrum Komunikacji Społecznej i projekt Naukowa Warszawa. Po stronie Uniwersytetu Warszawskiego była to Pracownia Miejska oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa 🙂 Jako że warszaty miały na celu integrację środowiska naukowego i urzędniczego, ich charakter był silnie interaktywny.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SGGW, WUM, UW, Zarządu Zieleni, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz Biur: Architektury i Planowania Przestrzennego, Infrastruktury, Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Ochrony Środowiska, Polityki Zdrowotnej.

Uczestnicy przedstawili sobie nawzajem charakter prac poszczególnych zespołów i jednostek badawczych działających po stronie Urzędu m.st. Warszawy i uczelni warszawskich, podzielili się informacjami na temat poruszanej w badaniach problematyki oraz sposobów wykorzystania badań. W efekcie na koniec spotkania nakreślono zestaw działań niezbędnych do programowania dalszej współpracy. W najbliższym czasie zaprezentujemy wyniki tych prac. Możemy zdradzić, że następny warsztat planowany jest na wrzesień 2019 🙂

Wpłyń na miasto! Ankieta na temat jakości życia w Warszawie

Zapraszamy serdecznie do udziału w badaniu, którego celem jest zebranie przez Urząd m.st. Warszawy opinii, potrzeb i oczekiwań studentów i doktorantów w zakresie jakości życia w mieście. Badanie trwa do końca czerwca 2019.

– Rozpoczynamy badanie opinii studentek i studentów na temat życia i studiowania w Warszawie. Chcemy dowiedzieć się jak funkcjonują w mieście, czy angażują się w jego życie, jak korzystają z oferty uczelni, czego im brakuje i co chcieliby zmienić – mówią organizatorzy badania Ewa Kolankiewicz, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Łukasz Gala, przewodniczący Porozumienia Uczelni Warszawskich

Badanie jest dostępnem pod tym linkiem i zostało przygotowane wspólnie z Porozumieniem Uczelni Warszawskich – organem zrzeszającym samorządy studenckie uczelni warszawskich.

W prace nad badaniem zaangażowały się samorządy studenckie wielu uczelni warszawskich, w tym:

 • Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 • Akademii Sztuk Pięknych,
 • Akademii Sztuki Wojennej,
 • Akademii Wychowania Fizycznego,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Wojskowej Akademii Technicznej
 • i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej.

Wyniki badania pozwolą na lepsze projektowanie działań dla społeczności studenckiej oraz na poprawę jakości życia młodych warszawiaków w mieście. 

Integracja studentów zagranicznych w procesie umiędzynarodowienia polskich uczelni wyższych

Centrum Programów Międzynarodowych SGH rozpoczyna projekt #SGH4U, który ma na celu zbudowanie interaktywnej Platformy Wymiany Doświadczeń dla wszystkich, którym nie jest obojętne umiędzynarodowienie polskich uczelni wyższych.

Dzięki temu istnieje szansa na podzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem oraz integrację z osobami, które widzą przyszłość i aktywnie działają na rzecz umiędzynarodowienia uczelni wyższych.

Inicjatywę rozpoczyna interaktywne seminarium, które odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 14-15 maja 2019r. Seminarium poprowadzone będzie z wykorzystaniem kreatywnych technik szukania pomysłów i rozwiązań, w tym Metody 635 (Brainwriting). Podczas wydarzenia wszyscy powinni czuć się zaproszeni do udziału w dyskusji pn. Jak zintegrować zagranicznych studentów w uczelni wyższej i sprawić, by czuli się, jak w domu? Kreatywny warsztat w poszukiwaniu dobrych praktyk, idei i inspiracji.

Na seminarium można się zapisać poprzez dostępny formularz. Zapisy trwają do 1 maja 2019. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!


Seminarium realizowane w ramach Projektu #SGH4Uwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Kolejna uczelnia współpracuje z Miastem!

W poniedziałek, 15 kwietnia, zostało podpisane porozumienie o współpracy między m.st. Warszawą i Szkołą Główną Handlową. Celem porozumienia jest wymiana informacji i poglądów na temat rozwoju Warszawy między badaczami i przedstawicielami samorządu.

Czytaj dalej Kolejna uczelnia współpracuje z Miastem!

Siła lokalnych i regionalnych społeczności w zarządzaniu strategicznym

Miasto tworzą różne siły. Oprócz pracowników administracji publicznej, duże znaczenie w rozwoju organizmu miejskiego odgrywają lokalne społeczności, na które składają się przedstawiciele uczelni wyższych, środowiska biznesowego, organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie każdego z nich posiada inną do spełnienia rolę. Konferencja odbywająca się w czerwcu ma na celu pobudzenie dyskusji o tym, w jaki sposób różni aktorzy mogą i wpływają na proces zarządzania strategicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki miejsc. Wydarzenie będzie okazją do porównania polskich przypadków z działaniami podejmowanymi w Europie Centralno-Wschodniej.

Konferencja pn. EVERYTHING IN ITS PLACE – EMPOWERING LOCAL AND REGIONAL COMMUNITIES odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2019 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Czytaj dalej Siła lokalnych i regionalnych społeczności w zarządzaniu strategicznym