Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich.

Obecnie kampusy uniwersyteckie odgrywają coraz większe znaczenie dla miast. Są miejscami skupiającymi olbrzymie pokłady kapitału intelektualnego i umiejętności, przez co stają się generatorami innowacji. Nowe rozwiązania przekładają się z kolei na funkcjonowanie tkanek miejskich i społeczności lokalnych. W obliczu ogromnych zmian zachodzących na różnych płaszczyznach (przestrzennej, społecznej, kulturowej) nasuwa się pytanie – jaka będzie rola kampusów w przyszłości? Jest to dyskusja, która wymaga jednoczesnego zaangażowania środowiska miejskiego i akademickiego, w celu wypracowania najbardziej pożądanych rozwiązań społecznych oraz funkcjonalno-przestrzennych.

W odpowiedzi na potrzeby otoczenia, w połowie stycznia na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata Klubu Absolwentów UW dotycząca innowacji w przestrzeniach uniwersyteckich. W dyskusji o przyszłości kampusów udział wzięli:

Lise Mesliand –  francuska architektka i planistka, była Dyrektor Planistyki we francuskiej Rządowej Agencji Planowania Paris-Saclay odpowiedzialnej za powstawanie największego nowego kampusu uniwersyteckiego w Europie. Realizowała projekty dla publicznych i prywatnych instytucji, prowadziła wielkoskalowe projekty urbanistyczne, infrastrukturalne i architektoniczne.

Peter Swinnen – belgijski architekt, dziennikarz i pisarz. Były naczelny architekt rządu flamandzkiego. Założyciel znanej na całym świecie firmy architektonicznej 51N4E. Prowadził projekt rozwoju Uniwersytetu i rejonu ekonomicznego w Hasselt. Obecnie wykłada na ETH (Politechnice Federalnej) w Zurychu.

Marlena Happach – polska architektka i urbanistka. Od 2016 r. Architekta Miasta i dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy. Była prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów RP, współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”. Realizowała wiele społeczno-urbanistycznych projektów rewitalizacji miejskiej. W 2015 została zaliczona przez „Gazetę Stołeczną” do 40 najbardziej wpływowych kobiet stolicy.

Prof. dr hab. Giza Poleszczuk – prorektor ds. rozwoju, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku akademickiej kariery zawodowej jest związana z Instytutem Socjologii, którego dyrektorem ds. nauki i badań była od 2005 do 2008 roku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filozofii i Socjologii. W pracy naukowej zajmuje się socjologią teoretyczną. Autorka wielu prac naukowych z zakresu m. in. socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej oraz innowacji społecznych. Pełniła m.in. funkcję prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz dyrektorki działu badań i rynku w grupie Unilever Polska.

Spotkanie cieszyło się ogromną popularnością wśród społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, kół naukowych, pracowników warszawskich uczelni oraz przedstawicieli ze strony Miasta Stołecznego Warszawy. Efektem spotkania była między innymi wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów w zakresie planowania przestrzeni kampusów akademickich w nawiązaniu do środowiska międzynarodowego i uwzględnieniu miejskiego otoczenia.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej oraz fanpage’u Klubu Absolwentów UW.  Zachęcamy także do śledzenia działań podejmowanych w ramach Klubu i udziału w przyszłych wydarzeniach!

Debata Klubu Absolwentów UW powiązana była z rozstrzygnięciem konkursu na koncepcję architektoniczną dla budynku naukowo-dydaktycznego Kampusu Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia). Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej.