Urban Lab: Rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – mechanizmy odnowy miast

Chcesz lepiej poznać jak funkcjonuje i zmienia się miasto? Szukasz ciekawego OGUNu? Tak się składa, że mamy świetną propozycję!

Laboratorium Miejskie to zajęcia prowadzone w formie konwersatorium z elementami warsztatowymi na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Rozwijają kompetencje pozwalające na identyfikowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach.

Uczestnicy zajęć poznają:

  • możliwości wykorzystania różnych źródeł danych (dane zastane, badania sondażowe, wyniki obserwacji w terenie)
  • oraz sposoby zastosowania bogatego instrumentarium analitycznego (analizy desk research, techniki PAPI i IDI, techniki GIS).

Efektem końcowym prowadzonych zajęć jest przygotowanie diagnozy wybranego obszaru i koncepcji projektu związanego z jego rewitalizacją.

Zajęcia trwają 30 godzin i realizowane są w drugiej połowie semestru, w blokach 4 godzinnych. Zajęcia poprowadzą, poza pracownikami WGSR UW, praktycy – przedstawiciele wybranych biur Urzędu Miasta Warszawy.

W zajęciach mogą uczestniczyć studenci czterech ostatnich semestrów studiów, czyli semestrów 3-6 na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) i 1-4 na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz studenci semestrów 7-10 na jednolitych studiach magisterskich.

Zapraszamy do udziału w zajęciach! 🙂 Rejestracja trwa. W przypadku kłopotów z rejestracją bądź dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć dr. Mirosławem Grochowskim (m.grochowski@uw.edu.pl). 

Więcej informacji na temat konwersatorium znajdziecie w USOSweb: https://bit.ly/2S3mBjb