UW Inicjatywy dla otoczenia. Projekt: Ochota na Kampus.

Data: środy 11:30 – 14:45

Miejsce: sala Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, wizyty studyjne na Kampusie Ochota

Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” to inicjatywa umożliwiająca studentom i doktorantom zdobywanie doświadczenia w pracach projektowych oraz rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych. Każdy prowadzony projekt posiada swojego tutora, będącego specjalistą w danej branży. Dzięki temu realizowane projekty odpowiadają na realne potrzeby partnerów zewnętrznych (organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw czy instytucji publicznych). Program IDO powstał na Uniwersytecie Warszawskim, którego koordynatorem jest Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Funkcjonuje w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Niezależnie od wybranego projektu program IDO umożliwia realizację:

  • OGUNów (w wymiarze 60 h, 3 pkt ECTS, zaliczenie na ocenę)
  • praktyk (w wymiarze 90 h)
  • zdobywania doświadczenia poświadczonego rekomendacjami i zaświadczeniem

Od semestru zimowego na naszej uczelni rusza projekt pod nazwą „Ochota na Kampus”. Jego nadrzędnym celem jest promowanie kampusu uniwersyteckiego oraz zachęcanie studentów do działań na jego rzecz przy wykorzystaniu różnych form aktywizacji lokalnej. Działania podejmowane w ramach projektu podzielone będą na 5 bloków zadaniowych, w tracie których studenci będą mieli szansę na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego, rozwinięcie umiejętności pracy w grupie oraz możliwość stania się liderami działań studenckich w dzielnicy Ochota.

Tutorem projektu została dr Katarzyna Wojnar z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG posiadająca wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych i doświadczenie w pracy projektowej zarówno na UW jak i poza nim.

Partnerem projektu zostało Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Zachęcamy do zainteresowania się projektem oraz samym programem! 😊

Więcej informacji o projekcie „Ochota na Kampus” dostępnych jest na tej stronie internetowej 

O samej inicjatywie więcej przeczytacie tutaj.