Warszawa w świetle badań naukowych

W dniu 27 marca 2019 roku odbyła się konferencja pn. Warszawa w świetle badań naukowych. Implikacje dla realizacji Strategii #Warszawa2030 zorganizowana we współpracy Urzędu m.st. Warszawy oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatywa ta stanowiła kolejną okazję do nawiązania i umocnienia kontaktów pomiędzy środowiskiem akademickim i urzędniczym.

Wiedza na temat Warszawy jest w wielu miejscach, a konferencja jest unikalną okazją, żeby tą wiedzą się podzielić…” powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, który wspólnie z dr hab. Anną Gizą-Poleszczuk, prof. UW, prorektor ds. rozwoju otworzył konferencję.

Konferencja została podzielona na cztery bloki tematyczne nawiązujące do celów strategicznych Strategii #Warszawa2030. Podczas konferencji zaprezentowane zostały badania z różnych dyscyplin naukowych odnoszące się do:

  • budowania zaangażowanych społeczności lokalnych,
  • kreowania atrakcyjnych i wysokiej jakości przestrzeni publicznych w mieście,
  • świadomego wykorzystania potencjału do świadczenia usług ekosystemowych przez zieloną infrastrukturę miasta,
  • budowania przestrzeni (współ)pracy i rozwijania kompetencji cyfrowych.

Konferencja umożliwiła także wymianę wiedzy i informacji pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk – zarówno praktyków i teoretyków. Do intensywniejszej wymiany poglądów przyczynił się fakt, że prelegentami byli naukowcy z różnych uczelni warszawskich (UW, SGGW, SGH, ASP, PW) oraz przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Warszawie.

https://www.facebook.com/Warszawa2030/posts/1310567839094618

Duże zainteresowanie uczestnictwem w konferencji oraz frekwencja w dniu wydarzenia podkreślają znaczenie roli sektora naukowego w programowaniu rozwoju Warszawy. Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie i zapraszamy za rok!

Dla zainteresowanych, na stronie
https://2030.um.warszawa.pl/warszawa-w-swietle-badan-naukowych/ można zapoznać się ze wszystkimi prezentacjami prelegentów, do czego również zachęcamy.