Wspólnie działania na rzecz lepszych miast czyli.. Agenda Miejska UE.

Obszary miejskie stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, między innymi dlatego, że zamieszkuje je większość obywateli UE. Agenda Miejska, dzięki ustanowieniu partnerstw obejmujących władze miejskie, państwa członkowskie, instytucje unijne oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa przyczynia się do rozwoju całej Europy.

Na początku maja (8.05.2018) w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym.  Spotkanie ma na celu przybliżenie założeń i działań z zakresu Agendy Miejskiej Unii Europejskiej i Polityki Spójności w horyzoncie 2020+. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli partnerstw Agendy Miejskiej wyniki ich prac i rekomendacje dla miast. W przedsięwzięciu wezmą udział także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są  przedstawiciele miast, podmiotów zaangażowanych w realizację polityki miejskiej z poziomu krajowego i lokalnego, a także osoby zainteresowane tematem konferencji. Zakładamy więc, że jest to świetna okazja do wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania miast! Działajmy wspólnie na rzecz wspólnej przyszłości i lepszych miast! 🙂

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na spotkanie obowiązują zapisy.