„Wspólny Język Powiśla” – projekt IDO UW

Inicjatywy dla otoczenia UW to jeden z projektów prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego. Obejmuje on szereg działań na rzecz otoczenia, majacych służyć jego rozwojowi i wprowadzaniu zmian w jego funkcjonowaniu (oczywiście tylko tych pozytywnych! 🙂 ). W ramach projektu, społeczność akademicka – studenci i doktoranci mogą zgłaszać własne pomysły na podobne inicjatywy, które później przechodzą etap kwalifikacji, nawiązują współpracę z partnerem i otrzymują wsparcie mentora.

Projektem, który będzie niedługo realizowany jest ten pod nazwą „Wspólny Język Powiśla”. W jego ramach odbędą się m.in. lekcje dla licealistów, warszaty dla dzieci i ich opiekunów oraz festyn środowiskowy.

W projekt zaangażowane są liczne jednostki!
Ze strony UW: Wydział Neofilologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej – studenci polscy i zagraniczni oraz nauczyciele akademiccy; ze strony miasta: mieszkańcy Powiśla, dzieci, dorośli, miejscy aktywiści oraz szkoły.

Zachęcamy do zainteresowania się tym projektem, a także samą działalnością UCW! Wspólnie zmieniajmy najbliższe otoczenie i czyńmy je przyjazne dla miejskiej społeczności! 🙂

Koordynator programu IDO:
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu 
ido@uw.edu.pl, tel. +22 55 27 075
https://www.facebook.com/inicjatywyuw/

Program „UW: Inicjatywy dla otoczenia” powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.