Współpraca międzyuczelniana pogłębia się! UW i WUM tworzą federację

Dostrzegając wzajemne powiązania i zgromadzony po stronie Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego potencjał postanowiono w ubiegłym roku stopniowo umacniać współpracę obu uczelni. Zdecydowano się na cykl seminariów, podczas których naukowcy mieli okazję opowiedzieć o prowadzonych przez ich zespoły badaniach (listopad 2017 – maj 2018). Uruchomiono pilotażowy program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych, który umożliwia studentom obu uczelni zapisać się na przedmioty uczelni partnerskiej (semestr letni 2017/2018) oraz opracowano wspólny system mikrograntów (od 1 października 2018 roku pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych).

Dnia 16 października 2018 roku Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny podpiszą list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Uroczystość odbędzie się o godz. 12 w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim. Wniosek o utworzenie federacji miałby trafić do resortu nauki w 2019 roku.

Podpisanie listu i utworzenie federacji pozwoli uniwersytetom dalej rozwijać współpracę poprzez współuczestnictwo w projektach naukowych, współtworzenie programów i zajęć dydaktycznych a także wzajemne udostępnianie infrastruktury uczelnianej. Dzięki ściślejszej współpracy obie uczelnie „będą mogły prowadzić bardziej wszechstronne projekty naukowe dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności, wymagające wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni”.

Jesteśmy pewni, że podpisanie przez UW listu intencyjnego z WUM, niedługo po podpisaniu porozumienia z Urzędem m.st. Warszawy jest kolejnym krokiem ku efektywniejszemu wykorzystaniu potencjału uczelni oraz zwiększeniu miastotwórczej roli uczelni wyższych.

Zachęcamy do zapoznania się z ideą spotkań naukowców oraz szczegółowymi informacjami na temat podjętej współpracy dostępnymi na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego.