Cele IAW

Porozumienie o współpracy

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy oraz profesor Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podpisali porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest m.in. intensyfikacja wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń związanych z prowadzoną działalnością między przedstawicielami obu instytucji, pogłębienie dotychczasowej współpracy oraz realizacja nowych projektów. Więcej informacji o uroczystości podpisania porozumienia oraz treść porozumienia między Uniwersytetem Warszawskim a m.st. Warszawa.

 

Inicjatywa Akademicka Warszawa – IAW

Inicjatywa Akademicka Warszawa powstała by wspomagać osiąganie celów porozumienia poprzez pełniejsze wykorzystywanie zasobów różnych instytucji (administracji, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych) oraz lepsze  wykorzystanie miastotwórczego potencjału uczelni wyższych

Pomysł na IAW zrodził się we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami projektu Naukowa Warszawa Urzędu m.st. Warszawy, stąd też IAW jest afiliowana przy Uniwersytecie Warszawskim. Działania IAW skierowane są do wszystkich instytucji zajmujących się tematyką związaną z rozwojem Warszawy.

 

Główne cele IAW:

informowanie o podjętej współpracy i możliwości włączenia się w prace

inspirowanie do podejmowania współpracy

wspieranie przy nawiązywaniu współpracy

 

Działania IAW oparte są na:

– zaufaniu – relacje oparte na poszanowaniu specyfiki różnych instytucji i przestrzeganiu określonych reguł związanych z wymianą informacji i transferem wiedzy

– partnerstwie – relacje oparte na zrozumieniu i akceptacji kultury funkcjonowania uczelni wyższych i Urzędu Miasta oraz uwarunkowań, celów i potrzeb w zakresie współpracy

– otwartości – wyjście poza dotychczasowe schematy myślenia i działania

– trwałości – uzupełnianie działań ad hoc inicjatywami i przedsięwzięciami o charakterze długoterminowym, których efekty są elementami głębszych, długotrwałych zmian

 

Współpraca!

Połączenie wielu perspektyw otwiera nowe możliwości wykorzystania wyników badań w rozwiązywaniu problemów rozwojowych Warszawy i mierzeniu się z nowymi wyzwaniami.

Wspólnie wykorzystajMY zgromadzony potencjał i realizujMY projekty przyczyniające się do rozwoju Warszawy.

Pobierz infografikę o IAW i przekaż ją innym! infografika_IAW