Cele i wartości

W dniu 21 kwietnia 2017 roku prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, oraz prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego podpisali porozumienie o współpracy. 

Celem porozumienia jest m.in. wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń związanych z prowadzoną działalnością między przedstawicielami obu instytucji, pogłębienie dotychczasowej współpracy oraz realizacja nowych projektów. Więcej informacji o uroczystości podpisania porozumienia oraz skan porozumienia Uniwersytetu Warszawskiego z m.st. Warszawa.

W duchu tej idei, we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta, powstała strona internetowa Akademicka Warszawa. Służyć ma inspirowaniu do wspólnego działania oraz informowaniu o podejmowanych inicjatywach i realizowanych projektach. Połączenie dwóch perspektyw postrzegania rozwoju Warszawy: uniwersyteckiej i miejskiej otwiera nowe możliwości wykorzystania wyników badań naukowych w rozwiązywaniu problemów rozwojowych Warszawy i mierzeniu się z wyzwaniami.

Podstawami działań podejmowanych w ramach inicjatywy Akademicka Warszawa są:

– zaufanie – relacje oparte na poszanowaniu specyfiki obu instytucji i przestrzeganiu określonych reguł związanych z wymianą informacji i transferem wiedzy; wspólne dążenie do poprawy jakości relacji

– partnerstwo – relacje oparte na zrozumieniu kultury funkcjonowania Uniwersytetu i Urzędu Miasta oraz uwarunkowań, celów i potrzeb w zakresie współpracy

– otwartość – wyjście poza dotychczasowe schematy myślenia i działania, włączanie w prace innych uczestników życia miejskiego, w tym organizacji pozarządowych

– trwałość – uzupełnienie działań ad hoc inicjatywami i przedsięwzięciami o charakterze długoterminowym, których efekty są elementami głębszych, długotrwałych zmian