Współpraca z miastem rozwija się!

Źródło: rawpixel.com

W piątek 5 lipca w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadzących projekt Naukowa Warszawa oraz zespołu Inicjatywy Akademicka Warszawa.

Było to pierwsze spotkanie mające na celu wzajemne poznanie się, uwspólnienie perspektywy na rzecz rozwoju Warszawy oraz zidentyfikowanie potrzeb i pól do dalszej współpracy. Stanowiło ono również odpowiedź na podpisane przez Urząd m.st. Warszawy porozumienia ze Szkołą Główną Handlową (kwiecień 2019, o czym pisaliśmy tutaj), a wcześniej z Uniwersytetem Warszawskim (kwiecień 2017, więcej informacji tutaj).

Podczas spotkania udało się wypracować wspólną perspektywę związaną z dalszym rozwojem współpracy na dwóch poziomach zarządzania: pomiędzy Urzędem Miasta a uczelniami oraz w ujęciu międzyuczelnianym. Na spotkaniu jednogłośnie zadeklarowano chęć dalszej współpracy.

Podejmowane aktualnie działania będą koncentrowały się przede wszystkim wokół wymiany wiedzy i doświadczeń, a tym samym współpracy przy funkcjonowaniu strony IAW. Bardzo cieszymy się na tę okoliczność! 🙂